Fram till 2024 ska Skolverket inrätta tio regionala kontor i olika delar av landet, från norr till söder. De fyra första kontoren i Härnösand, Luleå, Malmö och Solna öppnar under hösten 2022. Därefter följer Gävle, Umeå, Växjö och Örebro, Göteborg och Linköping. Regionaliseringen är en del av ett större regeringsuppdrag till Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM),

Lämna en kommentar till Kvalitetssystem, kvalitetsdialoger och regionalisering underlättar nationell skolutveckling