Etikett: Skolutveckling

Kvalitetssystem, kvalitetsdialoger och regionalisering underlättar nationell skolutveckling

Fram till 2024 ska Skolverket inrätta tio regionala kontor i olika delar

Stefan Pålsson Stefan Pålsson