Kan digitala medier underlätta elevers gymnasieval? Inför gymnasievalet brukar huvudmän och skolor delta i mässor och anordna öppet hus för att presentera sina utbildningar. Vilka alternativ finns under coronapandemin, när de fysiska kontakterna måste begränsas för att hindra smittspridningen? Rör det sig enbart om nödlösningar eller öppnar det även för nya sätt att arbeta i

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 44

Den digitala utvecklingen öppnar nya möjligheter att utveckla och förbättra administration och undervisning i skolan. Men att använda tekniken är i sig ingen garant för vare sig förändring eller kvalitet. Huvudmännen måste veta vart de vill nå, formulera visioner, analysera nuläget, ta fram lämpliga åtgärder och förankra utvecklingsarbetet i hela organisationen. Just nu är Eskilstuna

Lämna en kommentar till På väg mot en färdplan för skolans digitalisering i Eskilstuna kommun

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande. Spaningen finns även som nyhetsbrev.  Robotiserad processautomatisering utvecklar administrationen i Lunds kommun Den kraftiga ökningen av yngre i åldersgruppen 0-19 år samt äldre i åldersgruppen 80 plus, ställer allt större krav på samhällstjänsterna i Lunds kommun. Därför

Lämna en kommentar till Robotisering i Lunds kommun, modern robotik på industriprogrammet samt utbildningens framtider

Den kraftiga ökningen av yngre i åldersgruppen 0-19 år samt äldre i åldersgruppen 80 plus, ställer allt större krav på samhällstjänsterna i Lunds kommun. Därför satsar kommunen sedan förra året på automatisering som en kompletterande insats på flera förvaltningar. Barn- och skolförvaltningen har börjat med att automatisera valet till förskoleklass, och fler åtgärder är på

Lämna en kommentar till Robotiserad processautomatisering utvecklar administrationen i Lunds kommun

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande. Spaningen finns även som nyhetsbrev. Digital administration av elevernas praktik I tisdags publicerade Spaningen en artikel om den webbaserade tjänsten Samverka.nu, som drivs av Patrick Aspling och hans företag Learn-IT Umeå. Tjänsten innehåller flera automatiserade funktioner som

Lämna en kommentar till Digital administration av praktik, aktionsforskning om digital kompetens och vägledning för lärlabb

Manuell administration av prao och APL riskerar att kräva mycket tid och arbete av skolhuvudmännen. En digital lösning med automatiserade funktioner effektiviserar och underlättar det administrativa arbetet. Den kan också förenkla hanteringen av andra praktikformer och övrigt samarbete mellan skola och näringsliv. Samverka.nu, en webbaserad tjänst som används av ett sextiotal kommuner runt om i

Lämna en kommentar till Digital administration av praktik effektiviserar arbetet och underlättar samverkan mellan skola och näringsliv