20 januari arrangerade Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik forskarsamtalet Att utveckla STEM-undervisning på riktigt i Zoom. Tre aktuella forskningsprojekt tog upp centrala faktorer för att skapa en verklighetsnära, motiverande och väl fungerande undervisning med programmering som ett naturligt inslag i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik.  Jonas Hallström är professor i teknikens och naturvetenskapernas Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Ett forskarsamtal om autentisk STEM-undervisning

Skolan behöver en bättre balans mellan det fysiska och det digitala rummet Det har länge ansetts självklart att all undervisning ska ske på plats i skolan, samtidigt för alla, men så måste det inte vara. I det fysiska och i det digitala rummet finns både möjligheter och begränsningar som det gäller att vara medveten om. Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 39

Ventilation och inneklimat kan minska spridningen av covid-19 Förra veckan publicerade Skola Hemma en artikel om hur ventilation och inneklimat kan bidra till att minska spridningen av covid-19, nu när undervisningen i så hög grad som möjligt ska äga rum i skolans lokaler Covid-19 sprids av droppar och aerosoler, det vill säga större och mindre Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 36

Rörelsemönster, kroppsspråk och dramaturgi – tre viktiga delar av lärares undervisning Den sociala närvaron och den mänskliga kontakten mellan lärare och elever är avgörande för att undervisningen ska fungera. Läraren använder kroppen och sina rörelser i klassrummet för att nå ut till alla elever och drar nytta av dramaturgiska grepp för att väcka elevernas intresse Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 46

Hur hanterar världens skolsystem coronapandemin och dess effekter? För en vecka sedan presenterade Unesco, Unicef och World Bank resultatet av en undersökning av hur regeringarna i en stor del av världens länder hanterat skolan och coronapandemin så här långt. Undersökningen har genomförts i två omgångar, i juni och juli respektive oktober. I den första undersökningen Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 45

Under höstterminen deltar RISE i Skolverkets satsning på en serie med fyra workshoppar om programmering, som arrangeras runt om i landet. Workshopparna fungerar som stöd till Skolverkets webbkurs Att programmera, och vänder sig till skolhuvudmän och skolor. Skolverket samarbetar med organisatörer från Malmö och Lund i söder till Skellefteå i norr. RISE vänder sig till Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Workshoppar i programmering för lärare

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande. Spaningen finns även som nyhetsbrev. Bilder som berättar Idag disputerar Frida Marklund i utbildningsvetenskap vid Umeå universitet på avhandlingen Bilder som berättar: Om kunskap, makt och traditioner i grundskolans bildundervisning. Under ett läsår har hon följt bildundervisningen Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Bilder som berättar, strategi för utbildningsforskning i Norge samt ultra:bit i Danmark

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande. Spaningen finns även som nyhetsbrev och som podd, inläst av Carl Heath. Podden tar just nu paus, men återkommer snart i en ny form. Ny rapport från OECD om ungas välmående i en digital värld Centre for Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till 21st Century Children, det digitala kulturarvet och lärares arbetsvillkor när skolan digitaliseras

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande. Spaningen finns även som nyhetsbrev och som podd, inläst av Carl Heath. Podden tar just nu paus, men återkommer snart i en ny form. Att lära för framtiden Förra månaden arrangerade Argentinas utbildningsdepartement en konferens i Buenos Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Lära för framtiden, Super:bit samt MIK – en demokratifråga

26-27 augusti arrangerade Argentinas utbildningsdepartement en konferens i Buenos Aires om villkoren för utbildning och lärande i ett alltmer digitaliserat samhälle. Konferensen vände sig till skolledare och lärare i Argentina, och man hade bjudit in internationella gäster för att vidga perspektiven. Peter Karlberg, undervisningsråd på Skolverket, deltog från Sverige. Likvärdiga möjligheter till adekvat digital kompetens Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Att lära för framtiden i ett digitaliserat samhälle