Scratch hjälper elever utveckla datalogiskt tänkande Spaningen har tidigare tagit upp forskningsprojektet GrunnDig – Digitalisering i grunnopplæring. Under 2022 undersöker forskare vid universiteten i Stavanger och Oslo samt högskolan i Volda hur det har gått med digitaliseringen av den norska grundskolan. Slutresultatet ska presenteras vid en konferens i november, men man publicerar löpande sina delresultat, Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 13

I november förra året presenterade Finland en nationell läskunnighetsstrategi som omfattar hela befolkningen. Strategin definierar läskunnighet som multilitteracitet. Med andra ord räcker det inte att kunna läsa vanlig text, utan det gäller även att kunna förstå och kritiskt granska statistik, bild, ljud och film. Läsning av text sträcker sig från poesi till programkod – och Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Finland vill vara världens mest multilitterata land 2030