Under senhösten startar Högskolan i Skövde en fristående halvfartskurs på 7.5 poäng i spel, spelande och spelkultur tillsammans med RISE. Kursen vänder sig till alla som är intresserade av ämnet, men är särskilt av värde för yrkesgrupper som möter spel och spelkultur i sin vardag, till exempel socionomer, bibliotekarier och lärare. Spel, spelande och spelkultur

Lämna en kommentar till Ny högskolekurs om spel, spelande och spelkultur

Jonas Linderoth är professor i media, estetik och berättande vid Högskolan i Skövde. Hans forskning handlar om spelutveckling, framför allt olika aspekter av hur spel kan designas för att användas i undervisningen eller för att gestalta och framföra en berättelse. Det är väldigt svårt att utveckla elevernas kunskaper och förståelse genom att använda spel som

Lämna en kommentar till Forskarintervjuer från Learning Forum 2018: Jonas Linderoth

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande. Spaningen finns även som nyhetsbrev och som podd, inläst av Carl Heath. Årets första spaning börjar med ett praktiknära forskningsprojekt om att stärka elevers kritiska läsförmågor i engelska. Vi fortsätter med lärarrollens förändring när kollaborativt lärande används

Lämna en kommentar till Kritiska läsförmågor i engelska, kollaborativt lärande och Nordic CRAFT

Vad händer när reglerna för ett spel växer fram bland användarna istället för att någon utifrån säger hur det ska vara? Jonas Linderoth och Carl Heath har precis, tillsammans med två andra forskare, inlett en mindre studie för att ta reda på detta. På förskolor och skolgårdar i hela landet spelar barn ett spel som

Lämna en kommentar till Boll i ruta analyseras ur ett speldesignperspektiv