Vad krävs för att digitalisering ska leda till förändring och förbättring i skolan? Strax före jul disputerade Annika Agélii Genlott, processledare på SKR, på en avhandling i informatik vid Handelshögskolan i Örebro. Avhandlingen, som rymmer fyra delstudier, undersöker och analyserar förutsättningarna för att skolans digitalisering ska leda till att undervisning och lärande förändras och förbättras.

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 1