Vad innebar pandemin för kompetensutveckling och undervisning? Jörgen Florheden och Dominika Svensson är ikt-pedagoger vid Kalmarsunds Gymnasieförbund. De har nyligen genomfört en enkätbaserad studie, där de undersöker hur lärares syn på undervisning har förändrats av deras praktiska erfarenheter under pandemin. Det är tydligt att övergången till distansundervisning ledde till att lärare började reflektera mer kring Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 41

I mars respektive april genomförde alla elever i årskurs 9 de digitala nationella skrivproven i svenska och engelska. RISE partners Kungsbacka, Lidingö och Skellefteå kommun delar med sig av sina erfarenheter och tankar kring det fortsatta arbetet med införandet av obligatoriska digitala nationella prov 2022 ska digitala nationella prov införas på grundskolan, gymnasieskolan och komvux. Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Erfarenheter från vårens digitala nationella skrivprov i årskurs 9

I veckans podd tar vi först upp en ny undersökning om hur danska elevers mobilanvändning i skolan regleras och vilka effekter det får. Därefter presenteras Falköpings kommun, en av de nya partners som anslutit sig till RISE samarbete kring digitalisering och skolutveckling. Vi avslutar med veckans tips. Spaningen är en tjänst från RISE som gör Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Spaningen Podd 021: Regler för danska elevers mobilanvändning i skolan och skolutveckling i Falköpings kommun

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande. Spaningen finns även som nyhetsbrev och som podd, inläst av Carl Heath. Allra först sammanfattas en ny undersökning om hur danska elevers mobilanvändning i skolan regleras och vilka effekter det får. Därefter presenteras Falköpings kommun, en av Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Regler för danska elevers mobilanvändning i skolan och skolutveckling i Falköpings kommun

I Sverige och i många andra delar av världen genomförs just nu digitaliseringen av skolan. Frågor kring infrastruktur och teknik har stått i centrum för arbetet, men är det tillräckligt? Får lärare den kompetensutveckling och det stöd som behövs? Är riktningen tydlig – och går alla åt samma håll? I den internationella debatten har det Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Strategiskt ledarskap för skolans digitalisering