Vi lever i en värld präglad av snabba och stora förändringar inom en rad olika områden, alltifrån klimatkrisen och storpolitiska konflikter och skeenden till teknikskiften, en arbetsmarknad under omställning och en ökad ekonomisk och social polarisering. Det här ställer en rad nya krav på skolan och resten av utbildningssystemet samt på behovet av kunskap och

Lämna en kommentar till Framtidens kompetenser för ett hållbart (yrkes)liv

Den 2 december är det dags för fjärde upplagan av Learning Forum, som liksom förra året arrangeras online och är helt kostnadsfri. Årets tema är Nytt som gör nytta – fokus lärande. En av talarna är Johan Magnusson, professor vid Institutionen för tillämpad it och föreståndare för Swedish Center for Digital Innovation (SCDI) vid Göteborgs

Lämna en kommentar till Skolans digitalisering – verksamhetsutveckling med användaren i centrum

Påverkar skolans digitalisering elevernas lärande negativt? För två år sedan fördes en het diskussion i Finland om en opublicerad vetenskaplig studie av Aino Saarinen, doktorand i psykologi vid Helsingfors universitet, som med stöd av data från PISA 2012 och 2015 påstods visa att skolans digitalisering påverkar elevernas studieresultat negativt.  Linda Mannila kritiserade i ett blogginlägg,

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 47

Jan Blomgren arbetar med forsknings- och utvecklingsfrågor på Didaktikcentrum, som är ett dotterbolag till Frida Utbildning. Han arbetar även med rektorsprogrammet på Göteborgs universitet och ingår i forskargruppen Skolutveckling och ledarskap på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Jan Blomgren disputerade 2016 på avhandlingen Den svårfångade motivationen: elever i en digitaliserad lärmiljö. Avhandlingen är en fallstudie

Lämna en kommentar till Forskarintervjuer från Learning Forum 2018: Jan Blomgren

Den här veckan börjar vi med en ny forskningsrapport som tar upp viktiga aspekter av hur de praktiska förutsättningarna för en skola på vetenskaplig grund faktiskt ser ut. Efter det går vi vidare med Danmarks handlingsplan för ett digitalt lyft på de högre utbildningarna och därefter presenteras den första forskarintervjun från förra årets Learning Forum.

Lämna en kommentar till Spaningen Podd 030: En skola på vetenskaplig grund, digitalt kompetenslyft i Danmark samt en forskarintervju med Eva Svensson

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande. Spaningen finns även som nyhetsbrev och som podd, inläst av Carl Heath. Bristande förutsättningar för en skola på vetenskaplig grund Skollagen säger att skolans undervisning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Med andra ord ska

Lämna en kommentar till En skola på vetenskaplig grund, digitalt kompetenslyft i Danmark samt en forskarintervju med Eva Svensson