Etikett: Teknologiförståelse

Framtidens kompetenser för ett hållbart (yrkes)liv

Vi lever i en värld präglad av snabba och stora förändringar inom

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 16

Digitala läromedel: visioner och affärsmodeller I onsdags arrangerade Skolfederation seminariet Digitala läromedel:

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 8

Nordiska lärdomar och erfarenheter från pandemin I onsdags publicerade Spaningen en längre

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 40

Hybridundervisningens utmaningar och möjligheter När skolans undervisning under pandemin helt eller delvis

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 36

Ventilation och inneklimat kan minska spridningen av covid-19 Förra veckan publicerade Skola

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 24

Utmaningsbaserat lärande främjar datalogiskt tänkande Ett viktigt övergripande mål med skolans läroplaner

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Academedia digitaliserar elevhälsan, forskningsprojektet REELER samt adekvat digital kompetens

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Rundabordssamtal, digitaliseringens betydelse och elevers kritiska förståelse av digital teknik

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång

Stefan Pålsson Stefan Pålsson