Vi lever i en värld präglad av snabba och stora förändringar inom en rad olika områden, alltifrån klimatkrisen och storpolitiska konflikter och skeenden till teknikskiften, en arbetsmarknad under omställning och en ökad ekonomisk och social polarisering. Det här ställer en rad nya krav på skolan och resten av utbildningssystemet samt på behovet av kunskap och

Lämna en kommentar till Framtidens kompetenser för ett hållbart (yrkes)liv

Digitala läromedel: visioner och affärsmodeller I onsdags arrangerade Skolfederation seminariet Digitala läromedel: visioner och affärsmodeller över nätet. Lite senare samma dag sammanfattade Spaningen några av de tankar och resonemang som presenterats.  Åke Grönlund, professor i informatik vid Örebro universitet, bemötte påståendena i Läromedelsutredningen om de tryckta läromedlens stora betydelse för elevers lärande och om papprets

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 16

Nordiska lärdomar och erfarenheter från pandemin I onsdags publicerade Spaningen en längre sammanfattning av webbinariet Nordic schools during Covid-19: lessons learned, som arrangerades av forskningscentret QUINT – Quality in Nordic Teaching – i Oslo den 17 februari. Här presenterades aktuell forskning som analyserar hur grundskollärares och elevers vardag förändrades av pandemin och vad skolsystemen i

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 8

Hybridundervisningens utmaningar och möjligheter När skolans undervisning under pandemin helt eller delvis genomfördes på distans, synliggjordes en rad pedagogiska utmaningar och möjligheter. Den nya situationen var ibland svår för läraren att hantera. Samtidigt öppnades vägar att göra undervisningen mer flexibel och individanpassad som kan vara till nytta även efter pandemin.  Patricia Diaz och Helena Lennholm,

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 40

Ventilation och inneklimat kan minska spridningen av covid-19 Förra veckan publicerade Skola Hemma en artikel om hur ventilation och inneklimat kan bidra till att minska spridningen av covid-19, nu när undervisningen i så hög grad som möjligt ska äga rum i skolans lokaler Covid-19 sprids av droppar och aerosoler, det vill säga större och mindre

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 36

Utmaningsbaserat lärande främjar datalogiskt tänkande Ett viktigt övergripande mål med skolans läroplaner är att göra det möjligt för eleverna att utveckla en adekvat digital kompetens. Hit kan bland annat programmering och datalogiskt tänkande räknas. Det är två områden som står i centrum för arbetet i forskargruppen Computational Thinking and Coding Skills in Schools (CoCoS), som

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 24

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande. Spaningen finns även som nyhetsbrev. Classroom Changemakers Den brittiska innovationsstiftelsen Nesta kommer om några månader att lansera en ny satsning – Classroom Changemakers – tillsammans med Arts Council England. Syftet är att testa modeller och arbetssätt som

Lämna en kommentar till Classroom Changemakers, digitalt skapande på grundskolan i Nya Zeeland och en videoplattform för franska lärare

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande. Spaningen finns även som nyhetsbrev. Digitalt lyft för danska lärarutbildare Utbildnings- och forskningsdepartementet i Danmark satsar sammanlagt 45 miljoner danska kroner på att stärka högskolelärares digitala kompetens och att öka deras förståelse av hur it och digitala

Lämna en kommentar till Digitalt lyft för danska lärarutbildare, tvåspråkig fjärrundervisning i Norge samt digitala medier och ungas psykiska välmående

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande. Spaningen finns även som nyhetsbrev. Academedia digitaliserar elevhälsan Elevhälsan är en central del av skolans verksamhet. Om elever känner sig trygga och upplever att de mår bra, har de större möjligheter att lyckas med skolan. Skollagen förenar

Lämna en kommentar till Academedia digitaliserar elevhälsan, forskningsprojektet REELER samt adekvat digital kompetens

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande. Spaningen finns även som nyhetsbrev och som podd, inläst av Carl Heath. Podden tar just nu paus, men återkommer snart i en ny form. Rundabordssamtal om handlingsplanen 18 mars presenterade SKL ett förslag till nationell handlingsplan för

Lämna en kommentar till Rundabordssamtal, digitaliseringens betydelse och elevers kritiska förståelse av digital teknik