Vi lever i en värld präglad av snabba och stora förändringar inom en rad olika områden, alltifrån klimatkrisen och storpolitiska konflikter och skeenden till teknikskiften, en arbetsmarknad under omställning och en ökad ekonomisk och social polarisering. Det här ställer en rad nya krav på skolan och resten av utbildningssystemet samt på behovet av kunskap och Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Framtidens kompetenser för ett hållbart (yrkes)liv

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande. Spaningen finns även som nyhetsbrev.  Robotiserad processautomatisering utvecklar administrationen i Lunds kommun Den kraftiga ökningen av yngre i åldersgruppen 0-19 år samt äldre i åldersgruppen 80 plus, ställer allt större krav på samhällstjänsterna i Lunds kommun. Därför Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Robotisering i Lunds kommun, modern robotik på industriprogrammet samt utbildningens framtider

Manuell administration av prao och APL riskerar att kräva mycket tid och arbete av skolhuvudmännen. En digital lösning med automatiserade funktioner effektiviserar och underlättar det administrativa arbetet. Den kan också förenkla hanteringen av andra praktikformer och övrigt samarbete mellan skola och näringsliv. Samverka.nu, en webbaserad tjänst som används av ett sextiotal kommuner runt om i Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Digital administration av praktik effektiviserar arbetet och underlättar samverkan mellan skola och näringsliv