Etikett: Samverkan skola-näringsliv

Framtidens kompetenser för ett hållbart (yrkes)liv

Vi lever i en värld präglad av snabba och stora förändringar inom

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Robotisering i Lunds kommun, modern robotik på industriprogrammet samt utbildningens framtider

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Digital administration av praktik effektiviserar arbetet och underlättar samverkan mellan skola och näringsliv

Manuell administration av prao och APL riskerar att kräva mycket tid och

Stefan Pålsson Stefan Pålsson