Etikett: Robotar

Ur nyhetsflödet vecka 48

Vilka lärdomar tar gymnasieskolan med sig från pandemin? Hur fungerade den nätbaserade

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 41

Vad innebar pandemin för kompetensutveckling och undervisning? Jörgen Florheden och Dominika Svensson

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 2

Den digitala klyftan bland skolor och elever i England I april förra

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Robotisering i Lunds kommun, modern robotik på industriprogrammet samt utbildningens framtider

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Academedia digitaliserar elevhälsan, forskningsprojektet REELER samt adekvat digital kompetens

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Forskarintervjuer från Learning Forum 2018: Gunnar Oledal

Gunnar Oledal är forskare och utvecklare på RISE Interactive i Göteborg. Han

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Robbit – en öppen robotplattform för skolan

Robbit är en billig fjärrstyrd robot, baserad på öppen hård- och mjukvara,

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

KVAL, IoT-hubb Skola och en forskarintervju

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Hur kan IoT användas i skolan?

Hur kan uppkopplade lokaler och föremål användas i skolan för att utveckla

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Forskarintervjuer från Learning Forum 2018: Niels Stor Swinkels

Niels Stor Swinkels är forskare och utvecklare med inriktning mot interaktionsdesign på

Stefan Pålsson Stefan Pålsson