Yrkeshögskola i Danmark satsar på Utbildning 4.0 I tisdags sparkade den treåriga utvecklingssatsningen Program for Uddannelse 4.0 igång vid UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i danska Odense. Namnet på satsningen anspelar på Industri 4.0 – omvandlingen till en digital, smart och uppkopplad industri.  Den digitala utvecklingen är på väg att förändra industrin – och hela samhället

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 33

Fram till 2024 ska Skolverket inrätta tio regionala kontor i olika delar av landet, från norr till söder. De fyra första kontoren i Härnösand, Luleå, Malmö och Solna öppnar under hösten 2022. Därefter följer Gävle, Umeå, Växjö och Örebro, Göteborg och Linköping. Regionaliseringen är en del av ett större regeringsuppdrag till Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM),

Lämna en kommentar till Kvalitetssystem, kvalitetsdialoger och regionalisering underlättar nationell skolutveckling