Små barns digitala vardagsliv Digitaliseringen påverkar tillvaron för oss alla – även för små barn mellan 0 och 3 år. Mobiler och plattor är ofta en del av deras vardag, och de börjar tillägna sig digital teknologi och använda digitala medier. Men den vetenskapliga kunskapen om deras användning och vad den innebär är fortfarande tämligen

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 11

En metaanalys av internationell forskning om nätbaserad undervisning i skolan under pandemin För drygt ett och ett halvt år sedan tog den globala spridningen av coronaviruset ordentlig fart, och skolor över hela världen gick över till distansundervisning. Vilka lärdomar kan vi, i vår del av världen, dra av de samlade erfarenheterna? Igår tog Skola Hemma

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 42