Etikett: Matematik

Digital kompetens, programmering och datalogiskt tänkande

Finland har en ny läroplan för grundskolan som betonar mångsidig kompetens och

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Bättre matematikundervisning med hjälp av multimodala medier

Många områden inom matematik upplevs ofta av eleverna som abstrakta och svåra

Stefan Pålsson Stefan Pålsson