Hur hanterar världens skolsystem coronapandemin och dess effekter? För en vecka sedan presenterade Unesco, Unicef och World Bank resultatet av en undersökning av hur regeringarna i en stor del av världens länder hanterat skolan och coronapandemin så här långt. Undersökningen har genomförts i två omgångar, i juni och juli respektive oktober. I den första undersökningen

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 45

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande. Spaningen finns även som nyhetsbrev. England satsar på bättre förutsättningar för distansundervisning I England finns en utbredd oro för att de pågående skolstängningarna leder till att kunskapsskillnaderna mellan elever från olika socialgrupper ökar. Regeringen tar därför hjälp

Lämna en kommentar till Distansundervisning för alla, finlandsvenska lärare om skolstängningen samt kreativ och yrkesinriktad utbildning på distans

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande. Spaningen finns även som nyhetsbrev. Standarder för datadrivna processer i skolan I tisdags släpptes rapporten Standarder för datadrivna processer i skolan, skriven av Jan Hylén, utredare på RISE, och Johanna Karlén, kvalitetschef på Swedish Edtech Industry. I

Lämna en kommentar till Standardisering, en-till-en och elevprestationer samt ProfessionsKapacitet

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande. Spaningen finns även som nyhetsbrev. Behöver vi oroa oss över skärmtiden? I måndags publicerade Spaningen en längre artikel om skärmtid, som ur olika perspektiv belyser den oro som finns och ger en inblick i aktuell och pågående

Lämna en kommentar till Skärmtid, ny granskning från Skolinspektionen och Aula i Danmark

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande. Spaningen finns även som nyhetsbrev och som podd, inläst av Carl Heath. Podden tar just nu paus, men återkommer snart i en ny form. Matematikundervisning med digital förstärkning Per Nilsson och Andreas Eckert, forskare i matematikdidaktik vid

Lämna en kommentar till Matematik med digital förstärkning, Troll Factory och digitalt kulturarv

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande. Spaningen finns även som nyhetsbrev och som podd, inläst av Carl Heath. Podden gör ett sommaruppehåll till mitten av augusti. Mathivation I onsdags intervjuade Spaningen Anton Thynell, projektledare för Västsvenska Handelskammarens satsning Mathivation, som nu sprids över

Lämna en kommentar till Mathivation, ny masterutbildning och två forskarintervjuer

Mathivation är en satsning som drivs och utvecklas av Västsvenska Handelskammaren i Göteborg. Det handlar om undervisning i matematik och programmering baserad på vetenskaplig grund. Elever motiveras och lär av varandra, utvecklar viktiga förmågor och växer som människor. Nu pågår en nationell spridning av Mathivation tillsammans med de andra regionala handelskamrarna i Sverige. Motivera elever

Lämna en kommentar till Mathivation väcker intresse för matematik och programmering

Martin Hassler Hallstedt är KBT-psykolog och disputerade 2018 i psykologi på en avhandling om hur appen Planetjakten kan stärka elevers matematikkunskaper på lågstadiet. Han driver också det forskningsbaserade företaget Scientific Edtech som utvecklar Planetjakten. Syftet med Martin Hassler Hallstedts forskning är att utveckla ett optimalt sätt att undervisa i matematik på lågstadiet med hjälp av

Lämna en kommentar till Forskarintervjuer från Learning Forum 2018: Martin Hassler Hallstedt

5 februari startade en webbaserad nybörjarkurs i programmering för lärare som undervisar i matematik på högstadiet och gymnasiet. I höst blir programmering ett obligatoriskt inslag i bland annat matematik, och det finns ett skriande behov av fortbildning. Kursen, som tagits fram av RISE ICT, i samarbete med Academedia och Makerskola, visar en möjlig väg att

Lämna en kommentar till 400 matematiklärare lär sig grunderna i programmering

Nästa läsår blir programmering en del av undervisningen i flera ämnen på grundskolan, bland annat i matematik. Genomförandet av den här förändringen kommer att kräva både lärarfortbildning och en rad andra former av stödinsatser. Under hösten har RISE Interactive turnerat med en workshop om programmering med micro:bit som hjälper matematiklärare att ta det första steget.

Lämna en kommentar till Programmering med micro:bit för matematiklärare