Etikett: Ledarskap

Innovitaskolan förbereder för ett samhälle i ständig förändring

Pysslingen skolor har bytt namn till Innovitaskolan för att markera en ny,

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 2

På väg mot en innovationsstrategi som möter verklighetens krav I tisdags tog

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

På väg mot en innovationsstrategi som möter verklighetens krav

Det övergripande målet i Academedias strategiska ramverk, Färdplan 2023, är att vara

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Leda förnyelse – en ledarutbildning om innovation i skolan

Under våren har RISE genomfört en utbildning i att leda och organisera

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

NTI Gymnasiet vill driva förnyelse underifrån

Innovation i skolan är i regel en process som drivs uppifrån, av

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 22

Elevhälsa Online och förebyggande arbete kan stärka elevers psykiska välmående I tisdags

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

LEADS – ett forskningsprojekt om att leda digitalisering i skolan

Hur leder rektorer arbetet med skolans digitalisering? Hur har deras ledarskap förändrats

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 17

Gymnasielärares upplevelser av övergången till distansundervisning Hur upplevde gymnasielärare övergången till distansundervisning

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Beprövade ramverk kan underlätta digital skolutveckling

Vad krävs för att en skolorganisation ska kunna genomföra ett långsiktigt pedagogiskt

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 4

Skolutveckling kräver helhetssyn, ansvar och ledarskap I tisdags publicerade Spaningen ett samtal

Stefan Pålsson Stefan Pålsson