Pysslingen skolor har bytt namn till Innovitaskolan för att markera en ny, gemensam pedagogisk inriktning för de 28 skolorna. Metodiken Innovita Skills förbereder eleverna för ett livslångt lärande i ett digitalt samhälle i ständig förändring. Både lärare och elever lär sig att följa en designprocess i undervisningen, där de tar fram lösningar på verklighetsnära problem.

Lämna en kommentar till Innovitaskolan förbereder för ett samhälle i ständig förändring

På väg mot en innovationsstrategi som möter verklighetens krav I tisdags tog Spaningen upp NTI Gymnasiets pågående arbete med att uppnå målen i Academedias strategiska ramverk: att vara ett utbildningsföretag som är marknadsledande inom områdena lärande, attraktivitet, effektivitet och innovation. NTI Gymnasiet ser RISE utbildning i att leda och organisera innovation i skolan som en

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 2

Det övergripande målet i Academedias strategiska ramverk, Färdplan 2023, är att vara ett utbildningsföretag som är marknadsledande inom områdena lärande, attraktivitet, effektivitet och innovation. Varje delorganisation ansvarar för att identifiera och genomföra egna initiativ och åtgärder som pekar mot det gemensamma målet. NTI Gymnasiet ser RISE utbildning i att leda och organisera innovation i skolan

Lämna en kommentar till På väg mot en innovationsstrategi som möter verklighetens krav

Under våren har RISE genomfört en utbildning i att leda och organisera förnyelse för team av skolledare från sina nio skolpartners. Utbildningen har gett dem metoder och verktyg som stärker deras förmåga att arbeta långsiktigt och systematiskt med förändring, förbättring och förnyelse i sina organisationer. Inför nästa år planerar RISE att erbjuda utbildningen för fler

Lämna en kommentar till Leda förnyelse – en ledarutbildning om innovation i skolan

Innovation i skolan är i regel en process som drivs uppifrån, av skolledningen. NTI Gymnasiet gör tvärtom. Istället för att presentera en vision som ska genomföras, låter man sina lärare fundera på och samarbeta kring hur olika praktiska problem kan lösas digitalt. Genom att utgå ifrån den konkreta vardagen i skolan, hoppas NTI Gymnasiet kunna

Lämna en kommentar till NTI Gymnasiet vill driva förnyelse underifrån

Elevhälsa Online och förebyggande arbete kan stärka elevers psykiska välmående I tisdags tog Skola Hemma upp den nystartade satsningen Elevhälsa Online i Härjedalens kommun. Det här betyder att grundskole- och gymnasieeleverna kan kontakta skolsköterska och kurator över nätet dygnet runt under hela läsåret. Helgfria vardagar garanteras svar inom ett dygn. I Härjedalens kommun finns nio

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 22

Hur leder rektorer arbetet med skolans digitalisering? Hur har deras ledarskap förändrats under pandemin? Vad behöver de lära sig för att föra skolutvecklingen vidare? Det är några av de frågeställningar som analyseras i forskningsprojektet LEADS – Leda digitalisering i skolan – som är ett samarbete mellan Högskolan Väst, Foxway och Tänk Om.  Skolans digitalisering handlar

Lämna en kommentar till LEADS – ett forskningsprojekt om att leda digitalisering i skolan

Gymnasielärares upplevelser av övergången till distansundervisning Hur upplevde gymnasielärare övergången till distansundervisning förra våren? Är det möjligt att urskilja en gemensam linje eller finns det skillnader? Kan erfarenheterna användas i skolans fortsatta utvecklingsarbete? Sara Willermark, universitetslektor vid Högskolan Väst, berättade tidigare i veckan i Skola Hemma om sin studie bland lärare på fyra gymnasieskolor, vars resultat

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 17

Vad krävs för att en skolorganisation ska kunna genomföra ett långsiktigt pedagogiskt utvecklings- och förändringsarbete kopplat till skolans digitalisering? 23 april arrangerade RISE ett webbinarium kring detta för de skolhuvudmän som ingår i RISE partnerskap Digitalisering och lärande.  Webbinariet inleddes med att Annika Agélii Genlott presenterade sin avhandling i informatik – Designing for Transformational change

Lämna en kommentar till Beprövade ramverk kan underlätta digital skolutveckling

Skolutveckling kräver helhetssyn, ansvar och ledarskap I tisdags publicerade Spaningen ett samtal med Annika Agélii Genlott, som nyligen disputerade på en avhandling i informatik vid Örebro universitet. I sin avhandling beskriver och analyserar hon vad som krävs för att digitalisering ska bidra till en genomgripande pedagogisk utveckling i skolan. Hur kan en undervisning som drar

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 4