Kan distributionsmodeller som påminner om tjänsterna för strömmande musik och film göra det lättare att överblicka och få tillgång till digitala läromedel och andra lärresurser som kan utveckla undervisningen i skolan? I Förstudie av “digitala lärresurser på kran”, skriven på uppdrag av Sambruk och VLM, lyfter utbildningsanalytikern Jan Hylén fram viktiga frågeställningar som ger underlag

Lämna en kommentar till Kan nya distributionsmodeller öka användningen av digitala läromedel?

Viktiga problemställningar kring lärandeanalytik Spaningen har tidigare tagit upp att Norges regering, som en del av arbetet med en ny utbildningslag, tillsatt en expertgrupp för lärandeanalytik. En del av expertgruppens uppdrag är att ge en samlad bild av hur lärandeanalytik används i Norge idag, från grundskolan till högre utbildning. En annan del är att se

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 23

Finland vill vara världens mest multilitterata land 2030 I onsdags publicerade Spaningen artikel som tar upp en viktig bildnings- och utbildningsvision: Finland siktar på att vara världens mest multilitterata land 2030. Här berättar Belinda Kardén, koordinator för det svenskspråkiga arbetet på Läsrörelsen, om bakgrunden, de övergripande målen och det nyss inledda arbetet med satsningen Läsande

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 12

Små barns digitala vardagsliv Digitaliseringen påverkar tillvaron för oss alla – även för små barn mellan 0 och 3 år. Mobiler och plattor är ofta en del av deras vardag, och de börjar tillägna sig digital teknologi och använda digitala medier. Men den vetenskapliga kunskapen om deras användning och vad den innebär är fortfarande tämligen

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 11

Didaktiska perspektiv på programmering i skolan Digitaliseringen innebär djupgående och långsiktiga förändringar av arbetsmarknaden, samhället och tillvaron. Alla barn och unga behöver lära sig att förstå och hantera detta med hjälp av undervisningen i skolan. Här har undervisning i programmering och datalogiskt tänkande en central roll. 2017 reviderade regeringen styrdokumenten för att ge landets skolor

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 5

Dialoger med AI-baserade konversationssystem sätter fart på lärandet Kan intelligenta konversationssystem, baserade på AI, användas till att utveckla barns lärande? Ying Xu, som då var doktorand vid UC Irvine, ställde sig den frågan för tre år sedan. Det lade grunden till forskningsprojektet Converse to Learn, som ett forskarlag på Digital Learning Lab vid UC Irvine,

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 32