Scratch hjälper elever utveckla datalogiskt tänkande Spaningen har tidigare tagit upp forskningsprojektet GrunnDig – Digitalisering i grunnopplæring. Under 2022 undersöker forskare vid universiteten i Stavanger och Oslo samt högskolan i Volda hur det har gått med digitaliseringen av den norska grundskolan. Slutresultatet ska presenteras vid en konferens i november, men man publicerar löpande sina delresultat,

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 13

Finland vill vara världens mest multilitterata land 2030 I onsdags publicerade Spaningen artikel som tar upp en viktig bildnings- och utbildningsvision: Finland siktar på att vara världens mest multilitterata land 2030. Här berättar Belinda Kardén, koordinator för det svenskspråkiga arbetet på Läsrörelsen, om bakgrunden, de övergripande målen och det nyss inledda arbetet med satsningen Läsande

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 12

Ofta finns det stora skillnader i en klass när det gäller läsförståelse och språkutveckling. Det gör det svårt för läraren att möta varje elevs behov och att ägna den tid som krävs. En digital läskompis, som lär sig att föra en nivåanpassad dialog med eleven, kan därför vara ett viktigt komplement i undervisningen. Genom att

Lämna en kommentar till En digital läskompis kan underlätta läsförståelsen och väcka lusten att läsa

I november förra året presenterade Finland en nationell läskunnighetsstrategi som omfattar hela befolkningen. Strategin definierar läskunnighet som multilitteracitet. Med andra ord räcker det inte att kunna läsa vanlig text, utan det gäller även att kunna förstå och kritiskt granska statistik, bild, ljud och film. Läsning av text sträcker sig från poesi till programkod – och

Lämna en kommentar till Finland vill vara världens mest multilitterata land 2030

Vad händer när lärare blir influencer på sociala medier? I början av november beviljade Vetenskapsrådet knappt 4.5 miljoner kronor till forskningsprojektet Lärare och influencer? Sociala medier som arena för yrkesutövning. Arbetet kommer att genomföras av Ann-Christin Randahl, universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning vid Göteborgs universitet samt Christina Olin-Scheller och Marie Nilsberth, professor respektive docent

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 46

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande. Spaningen finns även som nyhetsbrev och som podd, inläst av Carl Heath. Podden tar just nu paus, men återkommer snart i en ny form. Stor satsning på ipads i Glasgow I veckan meddelade Glasgow City Council att

Lämna en kommentar till Europas största skolsatsning på ipads, Frizon och Malmö delar