Etikett: Lärstrategier

Livslångt lärande och innovation är den enda långsiktigt hållbara strategin

Johan Eriksson leder den nordeuropeiska delen av Googles specialistorganisation för digitalisering. Han

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Lärstrategier och lärande: en syntes av Hattie och Donoghue

När samhället utvecklas och förändras av digitaliseringen ställs nya krav på skolans

Stefan Pålsson Stefan Pålsson