Etikett: Källkritik

Ur nyhetsflödet vecka 34

Källkoll valet - en lärresurs för demokratiundervisningen på högstadiet I början av

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 12

Italienska skolsystemet och coronapandemin Skola Hemma kommer under våren att publicera en

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 1

Vad krävs för att digitalisering ska leda till förändring och förbättring i

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Mik och det demokratiska samtalet

Det förändrade medielandskapet och de nya medievanor som växer fram, ökar risken

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Spaningen Podd 026: Förslaget till nationell handlingsplan i Sverige och arbetet med nya läroplaner i Norge

Vi börjar med en sammanfattning av det samtal om förslaget till nationell

Carl Heath Carl Heath

Förslaget till nationell handlingsplan i Sverige och arbetet med nya läroplaner i Norge

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Spaningen Podd 024: Förslaget till en nationell biblioteksstrategi och digitaliseringen på Eskilstuna kommunala gymnasieskolor

Förslaget till en nationell biblioteksstrategi och resonemangen om vad som behöver göras

Carl Heath Carl Heath

Förslaget till en nationell biblioteksstrategi och digitaliseringen på Eskilstuna kommunala gymnasieskolor

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång

Stefan Pålsson Stefan Pålsson