Källkoll valet – en lärresurs för demokratiundervisningen på högstadiet I början av förra veckan startade UR sin satsning på källkritik för högstadielever inför årets val: Källkoll valet. Programserien, som är en del av UR:s långsiktiga arbete med demokratifrågor för unga, består av 15 avsnitt på vardera 11 minuter och leds av Åsa Larsson och Jack

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 34

Italienska skolsystemet och coronapandemin Skola Hemma kommer under våren att publicera en serie artiklar som beskriver hur några länder i Europa hanterar de utmaningar som coronapandemin och distansundervisningen skapar. Tonvikten kommer att ligga på viktiga frågor som exempelvis kunskapstapp och försämrat psykiskt välmående, men artiklarna kommer även att peka på andra risker och möjligheter som

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 12

Vad krävs för att digitalisering ska leda till förändring och förbättring i skolan? Strax före jul disputerade Annika Agélii Genlott, processledare på SKR, på en avhandling i informatik vid Handelshögskolan i Örebro. Avhandlingen, som rymmer fyra delstudier, undersöker och analyserar förutsättningarna för att skolans digitalisering ska leda till att undervisning och lärande förändras och förbättras.

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 1

Det förändrade medielandskapet och de nya medievanor som växer fram, ökar risken för att desinformation, propaganda och näthat påverkar samhällsdiskussionerna negativt. I förlängningen kan det här leda till att det öppna, demokratiska samhället undermineras. För två år sedan tillsatte regeringen därför kommittén Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet, med Carl Heath

Lämna en kommentar till Mik och det demokratiska samtalet

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande. Spaningen finns även som nyhetsbrev. Lagrådsremiss om fjärrundervisning Regeringen presenterade för en vecka sedan en lagrådsremiss som föreslår en ändring i skollagen som tillåter en utökad användning av fjärr- och distansundervisning i grund- och gymnasieskolan. De nya

Lämna en kommentar till Lagrådsremiss om fjärrundervisning, coronaeffekt på fjärrundervisningen och skolans digitala arbetsmiljö

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande. Spaningen finns även som nyhetsbrev. Classroom Changemakers Den brittiska innovationsstiftelsen Nesta kommer om några månader att lansera en ny satsning – Classroom Changemakers – tillsammans med Arts Council England. Syftet är att testa modeller och arbetssätt som

Lämna en kommentar till Classroom Changemakers, digitalt skapande på grundskolan i Nya Zeeland och en videoplattform för franska lärare

Vi börjar med en sammanfattning av det samtal om förslaget till nationell handlingsplan för skolans digitalisering som Spaningen nyligen publicerat. Därefter tar vi en titt på förslaget till nya läroplaner i Norge. Till sist kommer som vanligt veckans tips, som tar upp en intressant pilotsatsning på digitala läromedel i Danmark. Spaningen är en tjänst från

Lämna en kommentar till Spaningen Podd 026: Förslaget till nationell handlingsplan i Sverige och arbetet med nya läroplaner i Norge

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande. Spaningen finns även som nyhetsbrev och som podd, inläst av Carl Heath. Veckans spaning inleds med en sammanfattning av det samtal om förslaget till nationell handlingsplan för skolans digitalisering som Spaningen nyligen publicerat. Därefter blir det en

Lämna en kommentar till Förslaget till nationell handlingsplan i Sverige och arbetet med nya läroplaner i Norge

Förslaget till en nationell biblioteksstrategi och resonemangen om vad som behöver göras för att utveckla skolbibliotekets pedagogiska verksamhet är först ut den här veckan. Därefter presenteras Eskilstuna kommunala gymnasieskolor, som är en av de nya partners som anslutit sig till RISE samarbete kring digitalisering och skolutveckling. Till sist kommer veckans tips. Spaningen är en tjänst

Lämna en kommentar till Spaningen Podd 024: Förslaget till en nationell biblioteksstrategi och digitaliseringen på Eskilstuna kommunala gymnasieskolor

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande. Spaningen finns även som nyhetsbrev och som podd, inläst av Carl Heath. Förslaget till en nationell biblioteksstrategi och resonemangen om vad som behöver göras för att utveckla skolbibliotekets pedagogiska verksamhet är först ut den här veckan. Därefter

Lämna en kommentar till Förslaget till en nationell biblioteksstrategi och digitaliseringen på Eskilstuna kommunala gymnasieskolor