Innovitaskolan förbereder för ett samhälle i ständig förändring Academedia samlar sina gymnasieskolor i olika skolprofiler för att lyfta fram gemensamma pedagogiska perspektiv och arbetssätt. För tre år sedan beslöt man att även koncernens grundskolor efterhand ska organiseras efter samma princip. Pysslingen skolor har bytt namn till Innovitaskolan för att markera en ny, samlad pedagogisk inriktning Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 6

Pysslingen skolor har bytt namn till Innovitaskolan för att markera en ny, gemensam pedagogisk inriktning för de 28 skolorna. Metodiken Innovita Skills förbereder eleverna för ett livslångt lärande i ett digitalt samhälle i ständig förändring. Både lärare och elever lär sig att följa en designprocess i undervisningen, där de tar fram lösningar på verklighetsnära problem. Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Innovitaskolan förbereder för ett samhälle i ständig förändring

På väg mot en innovationsstrategi som möter verklighetens krav I tisdags tog Spaningen upp NTI Gymnasiets pågående arbete med att uppnå målen i Academedias strategiska ramverk: att vara ett utbildningsföretag som är marknadsledande inom områdena lärande, attraktivitet, effektivitet och innovation. NTI Gymnasiet ser RISE utbildning i att leda och organisera innovation i skolan som en Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 2

Det övergripande målet i Academedias strategiska ramverk, Färdplan 2023, är att vara ett utbildningsföretag som är marknadsledande inom områdena lärande, attraktivitet, effektivitet och innovation. Varje delorganisation ansvarar för att identifiera och genomföra egna initiativ och åtgärder som pekar mot det gemensamma målet. NTI Gymnasiet ser RISE utbildning i att leda och organisera innovation i skolan Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till På väg mot en innovationsstrategi som möter verklighetens krav

Nytt som gör nytta – fokus lärande Oavsett om det handlar om skolan, den offentliga sektorn eller näringslivet, är innovation och digitalisering två nyckelord som ständigt dyker upp när utvecklingen av verksamheten diskuteras. Men vad krävs egentligen för att nytänkande och förändring ska bli möjligt? Vilken betydelse har ledningen? Hur kan man göra i skolan? Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 49

Innovation och digitalisering är två vanliga nyckelord i diskussionerna om organisationers verksamhetsutveckling. Det gäller både i skolan, i den offentliga sektorn och i näringslivet. Men vad krävs för att nytänkande och förändring ska bli möjligt? Vilken betydelse har ledningen? Hur kan man göra i skolan? Vilken roll spelar det livslånga lärandet? Detta diskuterades på årets Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Nytt som gör nytta – fokus lärande

Leda förnyelse – en ledarutbildning om innovation i skolan Tidigare i veckan tog Spaningen i en längre artikel upp den utbildning i att leda och organisera förnyelse som RISE under våren arrangerat för sina nio skolpartners. Inför nästa år planerar RISE att erbjuda utbildningen för fler intresserade skolhuvudmän som vill föra sitt utvecklingsarbete ett steg Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 38

Under våren har RISE genomfört en utbildning i att leda och organisera förnyelse för team av skolledare från sina nio skolpartners. Utbildningen har gett dem metoder och verktyg som stärker deras förmåga att arbeta långsiktigt och systematiskt med förändring, förbättring och förnyelse i sina organisationer. Inför nästa år planerar RISE att erbjuda utbildningen för fler Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Leda förnyelse – en ledarutbildning om innovation i skolan

NTI Gymnasiet vill driva förnyelse underifrån I onsdags tog Spaningen upp NTI Gymnasiets satsning på att driva förnyelse underifrån. Istället för att presentera en vision som ska genomföras, låter man sina lärare fundera på och samarbeta kring hur olika praktiska problem kan lösas digitalt. Genom att utgå ifrån den konkreta vardagen i skolan, vill NTI Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 37

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande. Spaningen finns även som nyhetsbrev och som podd, inläst av Carl Heath. Podden gör ett sommaruppehåll till mitten av augusti. Framtidsverkstad I onsdags intervjuade Spaningen Anders Wikström, seniorforskare på RISE SICS, om Framtidsverkstad – ett koncept som Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Framtidsverkstad, innovationslabbet 110 bis och två forskarintervjuer