AI och maskininlärning är på väg att bli en del av förskolans och skolans vardag. Ett sätt att använda tekniken är att skapa digitala assistenter som svarar på praktiska frågor och bidrar till barns kunskapsutveckling och lärande. Helsingborgs stad har tagit fram assistenten Laiban, som nu används på nästan alla av kommunens förskolor. Det här

Lämna en kommentar till Laiban – en AI-baserad assistent i förskolan

Små barns digitala vardagsliv Digitaliseringen påverkar tillvaron för oss alla – även för små barn mellan 0 och 3 år. Mobiler och plattor är ofta en del av deras vardag, och de börjar tillägna sig digital teknologi och använda digitala medier. Men den vetenskapliga kunskapen om deras användning och vad den innebär är fortfarande tämligen

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 11

Skolutveckling kräver helhetssyn, ansvar och ledarskap I tisdags publicerade Spaningen ett samtal med Annika Agélii Genlott, som nyligen disputerade på en avhandling i informatik vid Örebro universitet. I sin avhandling beskriver och analyserar hon vad som krävs för att digitalisering ska bidra till en genomgripande pedagogisk utveckling i skolan. Hur kan en undervisning som drar

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 4

Vad krävs för att digitalisering ska leda till förändring och förbättring i skolan? Strax före jul disputerade Annika Agélii Genlott, processledare på SKR, på en avhandling i informatik vid Handelshögskolan i Örebro. Avhandlingen, som rymmer fyra delstudier, undersöker och analyserar förutsättningarna för att skolans digitalisering ska leda till att undervisning och lärande förändras och förbättras.

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 1

Frigga – en nätbaserad ingång till läxhjälp och andra viktiga samtal I onsdags publicerade Spaningen en längre artikel om Falkenbergs kommuns satsning på Frigga, en gemensam, nätbaserad tjänst för läxhjälp och studiestöd i grundskolan. Fredrik Bergström, som är utvecklare inom it och lärande på barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenbergs kommun, berättar om hur de har

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 41

Det förändrade medielandskapet och de nya medievanor som växer fram, ökar risken för att desinformation, propaganda och näthat påverkar samhällsdiskussionerna negativt. I förlängningen kan det här leda till att det öppna, demokratiska samhället undermineras. För två år sedan tillsatte regeringen därför kommittén Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet, med Carl Heath

Lämna en kommentar till Mik och det demokratiska samtalet

En verktygslåda som hjälper skolan hantera kriser Under våren har OECD och deras samarbetspartners följt och analyserat hur skolsystem över hela världen har hanterat coronapandemins utmaningar. Satsningar från olika länder, som visar hur man kan arbeta för att se till att undervisningen fungerar även om skolans lokaler är stängda, har samlats i rapportserien Lessons for

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 31

Digitala lärresurser i den finska skolan Utbildningsstyrelsen i Finland konstaterar att skolstängningarna och övergången till distansundervisning under coronapandemin har förändrat lärares relation till digitala lärresurser i undervisningen. Just nu förbereder man en kartläggning av hur undantagstillståndet påverkat digitaliseringen av den finska skolan. Ett viktigt skäl till detta är att man vill se vad som behöver

Lämna en kommentar till Digitala lärresurser i Finland, stödundervisning på distans samt gymnasiesärskolan under pandemin

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande. Spaningen finns även som nyhetsbrev. Huvudmännens arbete med skolans digitalisering I februari förra året publicerade Skolverket rapporten Digital kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning. Det var den första uppföljningen av den nationella digitaliseringsstrategin för skolan, som antogs

Lämna en kommentar till Huvudmännens arbete med skolans digitalisering samt distansundervisningen under coronapandemin

5 mars höll Jonas Linderoth en tudelad föreläsning på RISE i Göteborg om pedagogisk debatt, teorier och undervisning. Det var också meningen att han skulle hålla samma föreläsning på konferensen researchED i Haninge 14 mars, men den har nu blivit inställd på grund av coronaviruset. Därför delar vi nu med oss av inspelningen, så att

Lämna en kommentar till Pedagogisk debatt, teorier och undervisning. En föreläsning av Jonas Linderoth