Etikett: Förskolan

Laiban – en AI-baserad assistent i förskolan

AI och maskininlärning är på väg att bli en del av förskolans

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 11

Små barns digitala vardagsliv Digitaliseringen påverkar tillvaron för oss alla - även

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 4

Skolutveckling kräver helhetssyn, ansvar och ledarskap I tisdags publicerade Spaningen ett samtal

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 1

Vad krävs för att digitalisering ska leda till förändring och förbättring i

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 41

Frigga – en nätbaserad ingång till läxhjälp och andra viktiga samtal I

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Mik och det demokratiska samtalet

Det förändrade medielandskapet och de nya medievanor som växer fram, ökar risken

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 31

En verktygslåda som hjälper skolan hantera kriser Under våren har OECD och

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Digitala lärresurser i Finland, stödundervisning på distans samt gymnasiesärskolan under pandemin

Digitala lärresurser i den finska skolan Utbildningsstyrelsen i Finland konstaterar att skolstängningarna

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Huvudmännens arbete med skolans digitalisering samt distansundervisningen under coronapandemin

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Pedagogisk debatt, teorier och undervisning. En föreläsning av Jonas Linderoth

5 mars höll Jonas Linderoth en tudelad föreläsning på RISE i Göteborg

Stefan Pålsson Stefan Pålsson