Undervisa hela klassen utomhus med ett trådlöst guidesystem Att undervisa i helklass utomhus kan vara ett bra komplement till distansundervisning under pandemin. Det kan även komplettera den vanliga klassrumsundervisningen när pandemin är över. Idag publicerade Skola Hemma en artikel där Karin Berg, förstelärare i svenska och religion på Schillerska gymnasiet i Göteborg, berättar om sina

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 21

Hur hanterar världens skolsystem coronapandemin och dess effekter? För en vecka sedan presenterade Unesco, Unicef och World Bank resultatet av en undersökning av hur regeringarna i en stor del av världens länder hanterat skolan och coronapandemin så här långt. Undersökningen har genomförts i två omgångar, i juni och juli respektive oktober. I den första undersökningen

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 45

Frigga – en nätbaserad ingång till läxhjälp och andra viktiga samtal I onsdags publicerade Spaningen en längre artikel om Falkenbergs kommuns satsning på Frigga, en gemensam, nätbaserad tjänst för läxhjälp och studiestöd i grundskolan. Fredrik Bergström, som är utvecklare inom it och lärande på barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenbergs kommun, berättar om hur de har

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 41

Några lärdomar från vårens distansundervisning I slutet av mars berättade två lärare på Hertingsskolan, en F-5-skola i Falkenbergs kommun, på Skola Hemma om sina förberedelser inför en eventuell övergång till distansundervisning. Två månader senare delade två gymnasielärare, på Rudbeck i Sollentuna respektive Lerums gymnasieskola, med sig av sina erfarenheter av att undervisa över nätet. I

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet, vecka 39

Vilka konsekvenser kan coronapandemin och årets erfarenheter komma att få på längre sikt när det gäller skolans fortsatta digitala utveckling? Representanter för tre skolhuvudmän – Falköpings, Lidingö och Skellefteå kommun – delar med sig av sina upplevelser och tankar. Rena älgakliv framåt Coronapandemin innebär en stor samtidig utmaning för hela skolorganisationen, säger Björn Broberg, kvalitetsstrateg

Lämna en kommentar till Coronapandemin och skolans digitalisering

Scenarioplanering på NTI Gymnasiet och i Halmstads kommun Idag publicerade Skola Hemma en artikel som ger två exempel på hur skolhuvudmän använder RISE scenariomatris i sin löpande verksamhetsplanering. I artikeln medverkar Ellen Lindqvist och Sarah Stridfeldt, skolchefer på NTI Gymnasiet, samt Arja Holmstedt Svensson, kvalitetschef på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Halmstads kommun.  När skolan förbereder

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 37

Coronapandemin och skolan – efter kris kommer utveckling Igår summerade Skola Hemma Academedias webbinarium om den svenska skolan efter corona i en längre artikel. I samtalet möttes tankar och perspektiv från huvudmän, fackförbund, elevorganisationer och näringsliv. Vilka lärdomar går att dra av vårens erfarenheter? Kan en fortsatt digitalisering av skolan underlätta hanteringen av lärarbristen och

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 36

Coronapandemin har förändrat vardagen och verksamheten för den svenska skolan och dess närstående aktörer. Hur har edtechbranschen påverkats? Hur ser samarbetet med skolan ut? Kommer den digitala skolutvecklingen att underlättas av vårens erfarenheter?   Den ideella branschorganisationen Swedish Edtech Industry samlar sedan tre år tillbaka små och stora bolag inom edtechbranschen. Det övergripande målet är utveckla

Lämna en kommentar till Coronapandemin, edtechbranschen och skolans digitalisering

Regler, riktlinjer och åtgärder för att minska smittspridning I onsdags arrangerade Utbildningsdepartementet en pressträff med utbildningsministern och Skolinspektionens generaldirektör. De gav en bild av det aktuella läget och presenterade de regler och riktlinjer som ska minska smittspridning.  Den allmänna riktlinjen är att undervisningen ska bedrivas i skolan, men gymnasieskolor kan välja att bedriva delar av

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 34

Vad krävs för att distansundervisningen ska fungera för alla elever? Distansundervisningen under coronapandemin har inneburit utmaningar för både lärare och elever på landets gymnasieskolor. Vad betyder det för skolans kompensatoriska uppdrag och alla elevers rätt till en likvärdig utbildning? Erik Winerö, förstelärare i digitalisering på Lerums gymnasieskola, Karin Eriksson Johansson, programrektor för humanistiska programmet samt

Lämna en kommentar till Distansundervisning och likvärdighet, materialisering av data och geografiskt tänkande med digitala verktyg