Etikett: Distansundervisning

Ur nyhetsflödet vecka 32

Allmänheten bjuds in att diskutera skolans digitalisering i Frankrike Erfarenheterna från skolstängningarna

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Distansundervisning och likvärdighet, materialisering av data och geografiskt tänkande med digitala verktyg

Vad krävs för att distansundervisningen ska fungera för alla elever? Distansundervisningen under

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Coronapandemin och den fortsatta skolutvecklingen samt finska och svenska erfarenheter av vårens distansundervisning

OECD och Harvard Graduate School of Education presenterade nyligen en rapport om

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Att lära maskinhantering på distans, skolstängningen i Norge samt gymnasielevers upplevelser av distansundervisning

Undervisning i CNC-programmering och maskinhantering på distans Gymnasieskolans övergång till distansundervisning under

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Digitala lärresurser i Finland, stödundervisning på distans samt gymnasiesärskolan under pandemin

Digitala lärresurser i den finska skolan Utbildningsstyrelsen i Finland konstaterar att skolstängningarna

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Kontinuitetshantering på Kågeskolan och globala lärdomar från coronapandemin

Planering, tillit och teamsamverkan hjälpte Kågeskolan klara krisen Tidigare idag publicerade Skola

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Huvudmännens arbete med skolans digitalisering samt distansundervisningen under coronapandemin

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

EdTalk, samverkan fångar upp eleverna på distans samt Världens största föräldrakväll

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång

Stefan Pålsson Stefan Pålsson