Etikett: Digitala lärresurser

Ur nyhetsflödet vecka 31

Vidareutbildning och livslångt lärande i ett internationellt perspektiv Den oberoende danska tankesmedjan

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Industriarbete – en kompletterande samverkan mellan människa och maskin

Industrin genomgår en omställning i riktning mot ökad digitalisering, automatisering samt en

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 25

En tydlig koppling mellan teori och praktik stärker yrkesutbildningarna Vad behöver göras

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Kan nya distributionsmodeller öka användningen av digitala läromedel?

Kan distributionsmodeller som påminner om tjänsterna för strömmande musik och film göra

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 24

Kunskapsöversikter kan ge klokare beslut Systematiska kunskapsöversikter är ett effektivt sätt att

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Vad händer med skrivuppgifterna när texter kan skapas av AI?

Utvecklingen av AI-baserade textgeneratorer innebär att det är enklare än någonsin för

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 23

Viktiga problemställningar kring lärandeanalytik Spaningen har tidigare tagit upp att Norges regering,

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Vad händer i klassrummet när adaptiva läromedel blir en del av undervisningen?

Arbetet med skolans digitalisering fortsätter runt om i landet. AI och maskininlärning

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Ur nyhetsflödet vecka 18

Vad ska grundskoleelever lära sig om MIK? Från och med nästa läsår

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Digitala läromedel i skolan – idag och imorgon

Användningen av digitala läromedel i den svenska skolan har ökat under de

Stefan Pålsson Stefan Pålsson