Digitalisering i välfärden – lärares attityder och erfarenheter I förra veckan publicerade SKR en uppföljning av rapporten Digitalisering i välfärden, som genomfördes 2019 och publicerades året därpå. Den nya rapporten är baserad på en enkät som genomfördes under hösten 2021. Den använder samma eller liknande frågor som i den enkät som låg till grund för Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 22

Arbetet med skolans digitalisering fortsätter runt om i landet. AI och maskininlärning är exempel på teknologier som är på väg in i skolan på bred front. Adaptiva läromedel, som anpassar innehåll och uppgifter efter varje elevs kunskapsnivå, är ett sätt att dra nytta av de nya möjligheterna att utveckla och förbättra undervisningen. Forskare vid Göteborgs Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Vad händer i klassrummet när adaptiva läromedel blir en del av undervisningen?

Coronapandemin och återöppningen av skolan i Danmark 16 mars stängde alla skolor i Danmark sina lokaler för att hindra smittspridning. Återöppningen skedde i två faser. I den första fasen, som inleddes 15 april, återvände bland annat eleverna i årskurs 0-5 till skolan. Från och med 18 maj började alla elever i barn- och ungdomsskolan gradvis Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Ur nyhetsflödet vecka 33

Elever som känner sig trygga och upplever att de mår bra, har större möjligheter att lyckas med skolan. Därför är elevhälsan en central del av skolans verksamhet. Academedia provar just nu olika digitala lösningar för att ge eleverna på sina skolor psykosocial trygghet och likvärdig tillgång till elevhälsa. Skollagen förenar skolhälsovården, den psykologiska och psykosociala Fortsätt läsa ”https://www.spaningen.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Academedia satsar på att digitalisera elevhälsan