Presentation av gästspanare – Jan Hylén

Kristina Björn
Kristina Björn - RISE
1 minuters läsning
Jan Hylén

Idag presenterar vi stolta vår nästa gästspanare, Jan Hylén.

Jan Hylén är fil.dr i statsvetenskap och utbildningsanalytiker. Han verkar idag genom det egna bolaget Education Analytics som fristående analytiker, utredare och konsult åt myndigheter, kommuner, universitet, regeringar och internationella organisationer som OECD, UNESCO och EU

Jan har mångårig erfarenhet av forskning, tillämpning, utvärdering och utveckling inom utbildning, IT och digitala lärresurser inom såväl politik som offentlig förvaltning. Han har tidigare också arbetat på Skolverket och Utbildningsdepartementet och bistår kontinuerligt RISE med expertis inom området digitalisering, lärande och ledarskap.

I sin första gästspaning vänder Jan sin kikare mot vårt grannland i väster, Norge, och deras forskning kring Learning Analytics i skolan. Du läser Jans spaning här.

Learning Analytics – Erfarenheter från Norge lyfter fyra dilemman

Dela den här artikeln
Kristina Björn
av Kristina Björn RISE
Följ:
Senior projektledare / utbildningsstrateg med huvudfokus på samarbeten och tillämpad forskning inom områdena livslångt lärande och skolans förnyelse i en digital tid. Huvudansvarig för Spaningen samt för ”Leda och organisera förnyelse”, RISE utbildning i innovationsledning för chefer och ledare i skolan.