Presentation av gästspanare – Anders Pettersson

Kristina Björn
Kristina Björn - RISE
1 minuters läsning

Nytt på Spaningen är att vi framöver kommer bjuda in en och annan gäst med uppdrag att spana på våra olika fokusområden utifrån sina horisonter.

Anders Pettersson

Vår första gästspanare är Anders Pettersson. Anders har mångårig erfarenhet som konsult, rådgivare och utvärderare inom kompetens- och utbildningsområdet med särskilt fokus på organisations- och verksamhetsutveckling i offentlig sektor. Han har också varit chef för Göteborgsregionens Kompetensnav – en verksamhet som arbetat med strategisk kompetensförsörjning och kompetensomställning i särskilt utsatta näringar och nått över 2000 individer från 700 olika företag. Han har även nyligen avslutat ett uppdrag som Ordförande i en av regeringens arbetsgrupper i samverkansprogrammet för kompetensförsörjning och livslång lärande. Anders anlitas också flitigt av internationella organisationer, frivilligorganisationer, föreningar och stiftelser, liksom av högskolor och universitet.

I sitt arbete har Anders bland annat tittat på hur Sveriges utbildningskarta just nu ritas om givet de stora kompetensutmaningar vi ser. Detta kan du höra honom utveckla mer i avsnitt 107 av podden Livslångt från RISE.

Under våren 2023 kommer Anders att bidra med spaningar på kompetensförsörjningsområdet. Du hittar hans premiärspaning som vänder blicken mot två spännande satsningar på Irland här.

Irland möter kompetensbrist med samverkan och livslångt lärande

Dela den här artikeln
Kristina Björn
av Kristina Björn RISE
Följ:
Senior projektledare / utbildningsstrateg med huvudfokus på samarbeten och tillämpad forskning inom områdena livslångt lärande och skolans förnyelse i en digital tid. Huvudansvarig för Spaningen samt för ”Leda och organisera förnyelse”, RISE utbildning i innovationsledning för chefer och ledare i skolan.