Ur nyhetsflödet vecka 3

Academedia Academy hjälper skolan hantera coronapandemin  Academedia Academy är en samlad satsning på kompetensförsörjning och kompetensutveckling för hela koncernen, som startade 2012. Pedagogisk och administrativ personal ges möjlighet att utvecklas inom sina respektive yrkesområden, och man driver även centrala utvecklingsfrågor.   I onsdags …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 2

Den digitala klyftan bland skolor och elever i England I april förra året presenterade The Sutton Trust en undersökning som visar att förutsättningarna för barn i England att få tillgång till distansundervisning under coronapandemin är långtifrån likvärdiga. Det finns stora skillnader …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 1

Vad krävs för att digitalisering ska leda till förändring och förbättring i skolan? Strax före jul disputerade Annika Agélii Genlott, processledare på SKR, på en avhandling i informatik vid Handelshögskolan i Örebro. Avhandlingen, som rymmer fyra delstudier, undersöker och analyserar förutsättningarna …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 50

Metoder och arbetssätt under pandemin I det sjunde avsnittet av UR:s serie Skolstudion, som publicerades igår, diskuterades arbetssätt som visat sig fungera bra under pandemin. Programmet gästades av Einar Persson, tekniklärare på Tullinge Gymnasium, Anna Åkerfeldt forskare i digitalt lärande vid …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 49

Avgångselevers upplevelser av vårens distansundervisning Hur förändrades undervisningspraktiken och hur uppfattade avgångseleverna sin studiesituation när landets gymnasier gick över till distansundervisning i våras? Vilka lärdomar kan dras av detta? Göteborgsforskarna Ingrid Henning Loeb och Sally Windsor undersöker saken i en studie …
Läs mer

Arena för livslångt lärande

RISE utvecklar just nu, på uppdrag av Västra Götalandsregionen, den webbaserade tjänsten Arena för livslångt lärande. Den ska både fungera som marknadsplats för utbildningar för yrkesverksamma inom fordonsindustrin och som mötesplats för utbildningsanordnare och företag i Västsverige. På längre sikt …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 48

Hur fungerar skolan för elever i behov av stöd under pandemin? Idag arrangerade SPSM ett lunchseminarium om hur skolan fungerar för elever i behov av stöd under pandemin. Skola Hemma ger en sammanfattning i en längre artikel. Utbildningsminister Anna Ekström inledde …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 47

Påverkar skolans digitalisering elevernas lärande negativt? För två år sedan fördes en het diskussion i Finland om en opublicerad vetenskaplig studie av Aino Saarinen, doktorand i psykologi vid Helsingfors universitet, som med stöd av data från PISA 2012 och 2015 påstods …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 46

Rörelsemönster, kroppsspråk och dramaturgi – tre viktiga delar av lärares undervisning Den sociala närvaron och den mänskliga kontakten mellan lärare och elever är avgörande för att undervisningen ska fungera. Läraren använder kroppen och sina rörelser i klassrummet för att nå ut …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 45

Hur hanterar världens skolsystem coronapandemin och dess effekter? För en vecka sedan presenterade Unesco, Unicef och World Bank resultatet av en undersökning av hur regeringarna i en stor del av världens länder hanterat skolan och coronapandemin så här långt. Undersökningen har …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 44

Kan digitala medier underlätta elevers gymnasieval? Inför gymnasievalet brukar huvudmän och skolor delta i mässor och anordna öppet hus för att presentera sina utbildningar. Vilka alternativ finns under coronapandemin, när de fysiska kontakterna måste begränsas för att hindra smittspridningen? Rör det …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 43

Samverkan för att skapa evidens om edtech I slutet av förra veckan arrangerade Swedish Edtest ett webbinarium om behovet av samverkan mellan forskning, näringsliv och skola för att öka förståelsen av vad som krävs för att digitala lärresurser ska fungera i …
Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10