Porträttfoto av Stefan Pålsson. Han står på bilden framför Haus des Lehrers (lärarnas hus) i Berlin. Den har en mural runt hela fasaden som heter Unser Leben (our life).

Till minne av Stefan Pålsson

Nyligen nåddes vi på RISE av beskedet att Stefan Pålsson avlidit i sitt hem i Berlin. Vi var många kollegor som träffade Stefan nyligen under en gemensam konferens och det känns därför oerhört svårt och sorgligt att ta in att Stefan så oväntat har lämnat oss. På RISE är vi många som känner stor sorg

Ur nyhetsflödet vecka 46

Vad händer när lärare blir influencer på sociala medier? I början av november beviljade Vetenskapsrådet knappt 4.5 miljoner kronor till forskningsprojektet Lärare och influencer? Sociala medier som arena för yrkesutövning. Arbetet kommer att genomföras av Ann-Christin Randahl, universitetslektor i svenska…

Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 45

ICILS Teacher Panel Den internationella undersökningen ICILS – International Computer and Information Literacy Study – genomförs vart femte år sedan 2013 bland elever i åttonde klass. Syftet är att ta reda på hur pass redo eleverna är att leva, studera…

Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 44

Pandemin – en möjlig språngbräda för pedagogisk utveckling Förra månaden tog Spaningen upp en studie från Kalmarsunds gymnasieförbund om hur gymnasielärare börjat reflektera kring och förändra sin undervisning under pandemin. Ett viktigt mål är att lyfta fram faktorer som möjliggör…

Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 43

Kan en lärare undervisa över nätet hemifrån till en klass i skolsalen? Är det möjligt för en 7-9-lärare att undervisa över nätet hemifrån, med ett trettiotal elever i salen? Vad krävs i så fall för att det verkligen ska fungera?…

Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 42

En metaanalys av internationell forskning om nätbaserad undervisning i skolan under pandemin För drygt ett och ett halvt år sedan tog den globala spridningen av coronaviruset ordentlig fart, och skolor över hela världen gick över till distansundervisning. Vilka lärdomar kan…

Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 41

Vad innebar pandemin för kompetensutveckling och undervisning? Jörgen Florheden och Dominika Svensson är ikt-pedagoger vid Kalmarsunds Gymnasieförbund. De har nyligen genomfört en enkätbaserad studie, där de undersöker hur lärares syn på undervisning har förändrats av deras praktiska erfarenheter under pandemin….

Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 40

Hybridundervisningens utmaningar och möjligheter När skolans undervisning under pandemin helt eller delvis genomfördes på distans, synliggjordes en rad pedagogiska utmaningar och möjligheter. Den nya situationen var ibland svår för läraren att hantera. Samtidigt öppnades vägar att göra undervisningen mer flexibel…

Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 39

Skolan behöver en bättre balans mellan det fysiska och det digitala rummet Det har länge ansetts självklart att all undervisning ska ske på plats i skolan, samtidigt för alla, men så måste det inte vara. I det fysiska och i…

Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10