Beprövade ramverk kan underlätta digital skolutveckling

Vad krävs för att en skolorganisation ska kunna genomföra ett långsiktigt pedagogiskt utvecklings- och förändringsarbete kopplat till skolans digitalisering? 23 april arrangerade RISE ett webbinarium kring detta för de skolhuvudmän som ingår i RISE partnerskap Digitalisering och lärande.  Webbinariet inleddes med …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 16

Den franska skolans bristande digitala mognad ställer krav på förnyelse Skola Hemma tar under våren en titt på hur några olika länders skolsystem hanterar de utmaningar som blir synliga under coronapandemin. Den här veckan är det dags för Frankrike.  16 mars förra …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 15

Pandemin synliggör den socioekonomiska klyftan i den engelska skolan Hur hanterar olika länders skolsystem de utmaningar som blir synliga under coronapandemin? Skola Hemma tar under våren en närmare titt i en serie artiklar. Italien var först ut, sedan följde Tyskland och …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 14

Den tyska skolan, coronapandemin och digitaliseringen Under våren publicerar Skola Hemma en serie längre artiklar som beskriver hur några olika skolsystem hanterar de utmaningar som uppstår under coronapandemin. Den första handlar om Italien. Den andra artikeln, som kom igår, beskriver vad …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 13

Hur ser kunskapstappet ut? Vilka åtgärder krävs? Skolverket har tidigare fått i uppdrag av regeringen att undersöka pandemins följdverkningar inom utbildningsområdet och att genomföra insatser som gör det lättare för skolan att hantera de svårigheter som uppkommer. I onsdags fick Skolverket …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 12

Italienska skolsystemet och coronapandemin Skola Hemma kommer under våren att publicera en serie artiklar som beskriver hur några länder i Europa hanterar de utmaningar som coronapandemin och distansundervisningen skapar. Tonvikten kommer att ligga på viktiga frågor som exempelvis kunskapstapp och försämrat …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 11

Svenska huvudmäns och skolors arbete under pandemin I tisdags presenterade Skolinspektionen sin årsrapport för 2020, där man analyserar hur huvudmän och skolor hanterat utmaningarna under pandemin. Under förra året kunde endast ett fåtal regelrätta inspektioner genomföras. Analysen bygger därför på digitala …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 9

Lärdomar av coronapandemin I april förra året inledde konsultföretaget Educate och forskare vid universitetet i Cambridge en gemensam studie av hur det engelska utbildningssystemet hanterat pandemins utmaningar under 2020. För två veckor sedan presenterades den samlade analysen i en rapport,  tillsammans …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 7

Nätbaserad undervisning i skolan – nu och framöver I onsdags presenterade Skolverket en rapport som beskriver omfattningen av nätbaserad undervisning på landets högstadie- och gymnasieskolor i början av månaden.  Hälften av skolhuvudmännen har helt eller delvis gått över till undervisning över nätet …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 6

Hur kan AI underlätta livslångt lärande? 9 december förra året arrangerade RISE tredje upplagan av Learning Forum, under rubriken “Artificiell intelligens – möjlighet för livslångt lärande?”. Konferensen arrangerades online, på grund av pandemin, med ett begränsat antal deltagare.   Alla presentationer filmades och …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 5

IKT-strategerna i Lund ger hjälp till självhjälp Skola Hemma publicerade tidigare idag en artikel om hur IKT-strategerna i Lund ger skolpersonal, vårdnadshavare och elever hjälp till självhjälp under övergången till nätbaserad undervisning. De har sedan mars förra året byggt en …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 4

Skolutveckling kräver helhetssyn, ansvar och ledarskap I tisdags publicerade Spaningen ett samtal med Annika Agélii Genlott, som nyligen disputerade på en avhandling i informatik vid Örebro universitet. I sin avhandling beskriver och analyserar hon vad som krävs för att digitalisering ska …
Läs mer

Skolutveckling kräver helhetssyn, ansvar och ledarskap

10 december disputerade Annika Agélii Genlott i informatik vid Örebro universitet. I avhandlingen analyseras vad som krävs för att digitaliseringen ska bidra till en genomgripande pedagogisk utveckling i skolan. Hur kan en undervisning som drar nytta av digitaliseringen och förbättrar …
Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10