Porträttfoto av Stefan Pålsson. Han står på bilden framför Haus des Lehrers (lärarnas hus) i Berlin. Den har en mural runt hela fasaden som heter Unser Leben (our life).

Till minne av Stefan Pålsson

Nyligen nåddes vi på RISE av beskedet att Stefan Pålsson avlidit i sitt hem i Berlin. Vi var många kollegor som träffade Stefan nyligen under en gemensam konferens och det känns därför oerhört svårt och sorgligt att ta in att Stefan så oväntat har lämnat oss. På RISE är vi många som känner stor sorg

Ur nyhetsflödet vecka 3

Erfarenheterna från pandemin väcker viktiga didaktiska och organisatoriska frågor För ett år sedan publicerade Sara Willermark, lektor i informatik vid Högskolan Väst, en studie som visar att distansundervisningen i gymnasieskolan under pandemin rymde både pedagogiska vinster och förluster. Dessutom upplevde…

Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 2

På väg mot en innovationsstrategi som möter verklighetens krav I tisdags tog Spaningen upp NTI Gymnasiets pågående arbete med att uppnå målen i Academedias strategiska ramverk: att vara ett utbildningsföretag som är marknadsledande inom områdena lärande, attraktivitet, effektivitet och innovation….

Läs mer

På väg mot en innovationsstrategi som möter verklighetens krav

Det övergripande målet i Academedias strategiska ramverk, Färdplan 2023, är att vara ett utbildningsföretag som är marknadsledande inom områdena lärande, attraktivitet, effektivitet och innovation. Varje delorganisation ansvarar för att identifiera och genomföra egna initiativ och åtgärder som pekar mot det…

Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 49

Nytt som gör nytta – fokus lärande Oavsett om det handlar om skolan, den offentliga sektorn eller näringslivet, är innovation och digitalisering två nyckelord som ständigt dyker upp när utvecklingen av verksamheten diskuteras. Men vad krävs egentligen för att nytänkande…

Läs mer

Inköp av digital teknik är en del av skolans verksamhetsutveckling

Skolans digitalisering handlar om att utveckla och förbättra verksamheten med teknikens hjälp. Därför är det avgörande att ha en klar föreställning om vilka effekter och fördelar investeringen ska ge. Dessutom är det väsentligt att inte enbart upphandla en färdig lösning….

Läs mer

Nytt som gör nytta – fokus lärande

Innovation och digitalisering är två vanliga nyckelord i diskussionerna om organisationers verksamhetsutveckling. Det gäller både i skolan, i den offentliga sektorn och i näringslivet. Men vad krävs för att nytänkande och förändring ska bli möjligt? Vilken betydelse har ledningen? Hur…

Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 48

Vilka lärdomar tar gymnasieskolan med sig från pandemin? Hur fungerade den nätbaserade undervisningen under pandemin och vilka lärdomar tar skolledare och lärare på gymnasieskolan med sig in i det nya normalläget? I en längre artikel på Skola Hemma berättar chefen…

Läs mer

Smittspridningen ökar igen – är du redo?

Nya virusmutationer och en ökad smittspridning innebär att det finns förhöjd risk för en periodvis övergång till distansundervisning, både lokalt och på nationell nivå. Därför är det viktigt att vara beredd på möjliga situationer som på olika sätt kan påverka…

Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 47

Inför Learning Forum: intervjuer med två talare Den 2 december är det dags för fjärde upplagan av Learning Forum, som liksom förra året arrangeras online och är helt kostnadsfri. Årets tema är Nytt som gör nytta – fokus lärande. Tidigare…

Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10