Ur nyhetsflödet vecka 45

ICILS Teacher Panel Den internationella undersökningen ICILS – International Computer and Information Literacy Study – genomförs vart femte år sedan 2013 bland elever i åttonde klass. Syftet är att ta reda på hur pass redo eleverna är att leva, studera och …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 44

Pandemin – en möjlig språngbräda för pedagogisk utveckling Förra månaden tog Spaningen upp en studie från Kalmarsunds gymnasieförbund om hur gymnasielärare börjat reflektera kring och förändra sin undervisning under pandemin. Ett viktigt mål är att lyfta fram faktorer som möjliggör att …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 43

Kan en lärare undervisa över nätet hemifrån till en klass i skolsalen? Är det möjligt för en 7-9-lärare att undervisa över nätet hemifrån, med ett trettiotal elever i salen? Vad krävs i så fall för att det verkligen ska fungera? På …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 42

En metaanalys av internationell forskning om nätbaserad undervisning i skolan under pandemin För drygt ett och ett halvt år sedan tog den globala spridningen av coronaviruset ordentlig fart, och skolor över hela världen gick över till distansundervisning. Vilka lärdomar kan vi, …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 41

Vad innebar pandemin för kompetensutveckling och undervisning? Jörgen Florheden och Dominika Svensson är ikt-pedagoger vid Kalmarsunds Gymnasieförbund. De har nyligen genomfört en enkätbaserad studie, där de undersöker hur lärares syn på undervisning har förändrats av deras praktiska erfarenheter under pandemin. Det …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 40

Hybridundervisningens utmaningar och möjligheter När skolans undervisning under pandemin helt eller delvis genomfördes på distans, synliggjordes en rad pedagogiska utmaningar och möjligheter. Den nya situationen var ibland svår för läraren att hantera. Samtidigt öppnades vägar att göra undervisningen mer flexibel och …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 39

Skolan behöver en bättre balans mellan det fysiska och det digitala rummet Det har länge ansetts självklart att all undervisning ska ske på plats i skolan, samtidigt för alla, men så måste det inte vara. I det fysiska och i det …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 38

Leda förnyelse – en ledarutbildning om innovation i skolan Tidigare i veckan tog Spaningen i en längre artikel upp den utbildning i att leda och organisera förnyelse som RISE under våren arrangerat för sina nio skolpartners. Inför nästa år planerar RISE …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 37

NTI Gymnasiet vill driva förnyelse underifrån I onsdags tog Spaningen upp NTI Gymnasiets satsning på att driva förnyelse underifrån. Istället för att presentera en vision som ska genomföras, låter man sina lärare fundera på och samarbeta kring hur olika praktiska problem …
Läs mer

NTI Gymnasiet vill driva förnyelse underifrån

Innovation i skolan är i regel en process som drivs uppifrån, av skolledningen. NTI Gymnasiet gör tvärtom. Istället för att presentera en vision som ska genomföras, låter man sina lärare fundera på och samarbeta kring hur olika praktiska problem kan …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 36

Ventilation och inneklimat kan minska spridningen av covid-19 Förra veckan publicerade Skola Hemma en artikel om hur ventilation och inneklimat kan bidra till att minska spridningen av covid-19, nu när undervisningen i så hög grad som möjligt ska äga rum i …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 35

Digitaliseringen av den tyska skolan går fortfarande trögt Coronapandemin har gjort det tydligt att den tyska skolan ligger efter i den digitala utvecklingen. Men det handlar inte enbart om teknik, utan också om pedagogik och synen på kunskap och lärande.  Skolans digitalisering …
Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10