Porträttfoto av Stefan Pålsson. Han står på bilden framför Haus des Lehrers (lärarnas hus) i Berlin. Den har en mural runt hela fasaden som heter Unser Leben (our life).

Till minne av Stefan Pålsson

Nyligen nåddes vi på RISE av beskedet att Stefan Pålsson avlidit i sitt hem i Berlin. Vi var många kollegor som träffade Stefan nyligen under en gemensam konferens och det känns därför oerhört svårt och sorgligt att ta in att Stefan så oväntat har lämnat oss. På RISE är vi många som känner stor sorg

Digitala läromedel: visioner och affärsmodeller

I förmiddags arrangerade Skolfederation seminariet Digitala läromedel: visioner och affärsmodeller över nätet. Här är en sammanfattning av några av de tankar och resonemang som fördes fram. Läromedelsutredningen, som presenterades i augusti förra året, lyfter fram de tryckta läromedlens betydelse för…

Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 15

Kollaborativt digitalt skrivande kan underlätta elevers språkutveckling För en vecka sedan publicerade Skolverket en forskningsbaserad artikel av Eva Wennås Brante, som visar hur kollaborativt skrivande kan bidra till att elever utvecklar sitt språk, sin resonemangsförmåga och sitt skrivande. Artikeln belyser…

Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 13

Scratch hjälper elever utveckla datalogiskt tänkande Spaningen har tidigare tagit upp forskningsprojektet GrunnDig – Digitalisering i grunnopplæring. Under 2022 undersöker forskare vid universiteten i Stavanger och Oslo samt högskolan i Volda hur det har gått med digitaliseringen av den norska…

Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 12

Finland vill vara världens mest multilitterata land 2030 I onsdags publicerade Spaningen artikel som tar upp en viktig bildnings- och utbildningsvision: Finland siktar på att vara världens mest multilitterata land 2030. Här berättar Belinda Kardén, koordinator för det svenskspråkiga arbetet…

Läs mer

Finland vill vara världens mest multilitterata land 2030

I november förra året presenterade Finland en nationell läskunnighetsstrategi som omfattar hela befolkningen. Strategin definierar läskunnighet som multilitteracitet. Med andra ord räcker det inte att kunna läsa vanlig text, utan det gäller även att kunna förstå och kritiskt granska statistik,…

Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 11

Små barns digitala vardagsliv Digitaliseringen påverkar tillvaron för oss alla – även för små barn mellan 0 och 3 år. Mobiler och plattor är ofta en del av deras vardag, och de börjar tillägna sig digital teknologi och använda digitala…

Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 10

Det är aldrig för tidigt att bli innovatör! Unga som är intresserade av innovation och entreprenörskap ska inte tveka att sätta igång när de får en idé som känns värd att genomföra. Det säger gymnasieeleven Wilma Emanuelsson, vinnare av Hack…

Läs mer

Det är aldrig för tidigt att bli innovatör!

Unga som är intresserade av innovation och entreprenörskap ska inte tveka att sätta igång när de får en idé som känns värd att genomföra. Det säger Wilma Emanuelsson, som förra året vann de båda tävlingarna Hack Your World och Young…

Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 9

Hur går det med skolans digitalisering? I oktober 2017 presenterade regeringen en nationell digitaliseringsstrategi för skolan. Skolverket hade sedan tidigare i uppdrag att arbeta för att främja en likvärdig utveckling inom det här området. Utgångspunkten är att moderniseringen av Sverige…

Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10