Nordiska lärdomar och erfarenheter från pandemin

Hur påverkades grundskollärare och elever i de nordiska länderna när pandemin skapade nya förutsättningar för undervisningen? Vilka lärdomar kan skolsystemen i de olika länderna dra av skolstängningar och distansundervisning? Detta diskuterades på webbinariet Nordic schools during Covid-19: lessons learned, som …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 7

Metaverse och skolan De senaste månaderna – efter Mark Zuckerbergs utspel och företaget Facebooks namnbyte till Meta – har metaverse återigen blivit ett buzzword i media. Det har sitt ursprung i Neal Stephensons roman Snow Crash, som gavs ut 1992, där …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 6

Innovitaskolan förbereder för ett samhälle i ständig förändring Academedia samlar sina gymnasieskolor i olika skolprofiler för att lyfta fram gemensamma pedagogiska perspektiv och arbetssätt. För tre år sedan beslöt man att även koncernens grundskolor efterhand ska organiseras efter samma princip. Pysslingen skolor …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 5

Didaktiska perspektiv på programmering i skolan Digitaliseringen innebär djupgående och långsiktiga förändringar av arbetsmarknaden, samhället och tillvaron. Alla barn och unga behöver lära sig att förstå och hantera detta med hjälp av undervisningen i skolan. Här har undervisning i programmering och …
Läs mer

Didaktiska perspektiv på programmering i skolan

2017 reviderade regeringen styrdokumenten för att ge landets skolor bättre och mer likvärdiga förutsättningar att utveckla elevers digitala kompetens. Det innebär bland annat att programmering sedan höstterminen 2018 är en obligatorisk del av flera ämnen i grundskolan, framför allt matematik …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 4

Forskarsamtal om autentisk STEM-undervisning med programmering 20 januari arrangerade Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik forskarsamtalet Att utveckla STEM-undervisning på riktigt i Zoom. I onsdags sammanfattade Spaningen evenemanget i en artikel. Tre aktuella forskningsprojekt tog upp centrala faktorer för att skapa …
Läs mer

Ett forskarsamtal om autentisk STEM-undervisning

20 januari arrangerade Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik forskarsamtalet Att utveckla STEM-undervisning på riktigt i Zoom. Tre aktuella forskningsprojekt tog upp centrala faktorer för att skapa en verklighetsnära, motiverande och väl fungerande undervisning med programmering som ett naturligt …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 3

Erfarenheterna från pandemin väcker viktiga didaktiska och organisatoriska frågor För ett år sedan publicerade Sara Willermark, lektor i informatik vid Högskolan Väst, en studie som visar att distansundervisningen i gymnasieskolan under pandemin rymde både pedagogiska vinster och förluster. Dessutom upplevde lärarna …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 2

På väg mot en innovationsstrategi som möter verklighetens krav I tisdags tog Spaningen upp NTI Gymnasiets pågående arbete med att uppnå målen i Academedias strategiska ramverk: att vara ett utbildningsföretag som är marknadsledande inom områdena lärande, attraktivitet, effektivitet och innovation. NTI …
Läs mer

På väg mot en innovationsstrategi som möter verklighetens krav

Det övergripande målet i Academedias strategiska ramverk, Färdplan 2023, är att vara ett utbildningsföretag som är marknadsledande inom områdena lärande, attraktivitet, effektivitet och innovation. Varje delorganisation ansvarar för att identifiera och genomföra egna initiativ och åtgärder som pekar mot det …
Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10