Porträttfoto av Stefan Pålsson. Han står på bilden framför Haus des Lehrers (lärarnas hus) i Berlin. Den har en mural runt hela fasaden som heter Unser Leben (our life).

Till minne av Stefan Pålsson

Nyligen nåddes vi på RISE av beskedet att Stefan Pålsson avlidit i sitt hem i Berlin. Vi var många kollegor som träffade Stefan nyligen under en gemensam konferens och det känns därför oerhört svårt och sorgligt att ta in att Stefan så oväntat har lämnat oss. På RISE är vi många som känner stor sorg

Laiban – en AI-baserad assistent i förskolan

AI och maskininlärning är på väg att bli en del av förskolans och skolans vardag. Ett sätt att använda tekniken är att skapa digitala assistenter som svarar på praktiska frågor och bidrar till barns kunskapsutveckling och lärande. Helsingborgs stad har…

Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 22

Digitalisering i välfärden – lärares attityder och erfarenheter I förra veckan publicerade SKR en uppföljning av rapporten Digitalisering i välfärden, som genomfördes 2019 och publicerades året därpå. Den nya rapporten är baserad på en enkät som genomfördes under hösten 2021….

Läs mer

Hur ska Norrbottens kommuner lösa kompetensförsörjningen?

Norrbottens kommuner är en fristående intresseorganisation som ägs gemensamt av de fjorton kommunerna i Region Norrbotten. Organisationens syfte är att arbeta för en positiv och långsiktigt hållbar regional utveckling. Det gäller att kunna möta och hantera den stora samhällsomställning som…

Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 21

En prognos från Finland om framtidens utbildning Prognostiseringsforum för kunnande (PFK) arbetar sedan 2017 med att analysera hur förutsättningarna för utbildning och arbetsliv kan komma att utvecklas och förändras i Finland under de närmaste fem till femton åren. Syftet med…

Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 20

XR ger nya möjligheter till upplevelser och lärande XR (extended reality) är en samlingsterm som innefattar augmented reality (AR), mixed reality (MR), virtual reality (VR) och allt som finns däremellan. Den fysiska verkligheten kan förstärkas, blandas eller ersättas av digitala,…

Läs mer

Fortsatt samverkan för kompetensförsörjning och livslångt lärande

2019 lanserade regeringen strategiska samverkansprogram inom fyra centrala områden för att bättre kunna hantera de klimatmässiga, demografiska och tekniska utmaningar Sverige står inför. Ett av områdena är kompetensförsörjning och livslångt lärande. Arbetet inom det här området avslutades med en konferens…

Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10