Mobilen i skolan och i klassrummet

Kan mobilen bli en integrerad del av det pågående arbetet med skolans digitalisering? Eller borde den kanske hellre förbjudas? Hur ser det ut i skolan och i klassrummet? Vad säger forskningen? Här är en kort genomlysning av frågan som kanske …
Läs mer

Children Make – barns skapande och barns rättigheter

2014 var det 25 år sedan barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling. Det blev startpunkten för ett samarbete mellan Svenska Institutet, Utrikesdepartementet och Interactive Institute Swedish ICT under rubriken Children Make. Tillsammans har man tagit fram ett dynamiskt koncept som visar …
Läs mer

Bättre matematikundervisning med hjälp av multimodala medier

Många områden inom matematik upplevs ofta av eleverna som abstrakta och svåra att få grepp om i undervisningen. I projektet Pim-Vis (Pedagogical Interactive Mathematics Visualisation) undersöker forskare från olika arbetsfält hur multimodala medier kan användas för att väcka elevernas intresse …
Läs mer

Makerkultur som ett skapande innehåll i skolan

Hur ska vi se på värdet av programmering och makerkultur i skolans undervisning? Har de ett värde i sig själva eller ska de främst ses som verktyg för att underlätta utvecklingen av basförmågor och basfärdigheter som betonas i läroplanen? Den …
Läs mer

Samhället som ett rum för lärande

Den som flyttar till Sverige lär sig svenska bäst i vardagen tillsammans med dem som talar språket. Samtidigt påbörjas integrationen in i samhället och hanteringen av de kulturella och sociala koder som gäller i vardagslivet. Forskningsprogrammet Language as participation – …
Läs mer
1 2 3 4 7 8 9 10