Ur nyhetsflödet vecka 20

XR ger nya möjligheter till upplevelser och lärande XR (extended reality) är en samlingsterm som innefattar augmented reality (AR), mixed reality (MR), virtual reality (VR) och allt som finns däremellan. Den fysiska verkligheten kan förstärkas, blandas eller ersättas av digitala, omslutande …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 19

Ny design och ett vidgat fokus för Spaningen Spaningen har bevakat skolans digitalisering sedan september 2018. Nu har sajten (och nyhetsbrevet) fått ett nytt utseende. Innehållet har samtidigt breddats till att även omfatta lärande i och efter arbetslivet. Spaningen täcker numera …
Läs mer

Ny design och ett vidgat fokus för Spaningen

Spaningen har bevakat skolans digitalisering sedan september 2018. Nu har sajten fått ett nytt utseende, samtidigt som innehållet har breddats till att även omfatta lärande i och efter arbetslivet. Spaningen täcker numera in hela det livslånga, kontinuerliga lärandet i sin …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 18

Vad ska grundskoleelever lära sig om MIK? Från och med nästa läsår gäller nya kursplaner för ämnesundervisningen i grundskolan. De innehåller bland annat en del ändrade skrivningar om kunskapskrav och utbildningsmål i medie- och informationskunnighet.  På Digiteket har Ola Nilsson sammanställt de …
Läs mer

Digitala läromedel i skolan – idag och imorgon

Användningen av digitala läromedel i den svenska skolan har ökat under de senaste åren. På många håll börjar de bli en naturlig och självklar del av den dagliga undervisningen. Men vad är egentligen digitala läromedel? Är det digitaliserade böcker eller …
Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10