Porträttfoto av Stefan Pålsson. Han står på bilden framför Haus des Lehrers (lärarnas hus) i Berlin. Den har en mural runt hela fasaden som heter Unser Leben (our life).

Till minne av Stefan Pålsson

Nyligen nåddes vi på RISE av beskedet att Stefan Pålsson avlidit i sitt hem i Berlin. Vi var många kollegor som träffade Stefan nyligen under en gemensam konferens och det känns därför oerhört svårt och sorgligt att ta in att Stefan så oväntat har lämnat oss. På RISE är vi många som känner stor sorg

Ur nyhetsflödet vecka 26

Mer om konsekvenserna av övergången till nätbaserad undervisning Den här veckan har Skolinspektionen publicerat två nya rapporter, som analyserar hur elever har påverkats av övergången till fjärr- och distansundervisning. Rapporterna ingår i regeringsuppdraget att granska pandemins konsekvenser för elevers måluppfyllelse…

Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 25

Inskolning i förskolan efter pandemin Mellan ett och två års ålder händer det mycket i ett barns utveckling. Barnet lär sig bland annat att gå, säger sina första ord och börjar så smått att utveckla ett abstrakt och symboliskt tänkande….

Läs mer

Datorn öppnar nya vägar att undervisa i musik

Datorn är numera en integrerad del av musikskapandet, både i studion och på scenen. Det innebär att det uppstår nya sätt för musiker att skapa musik, de får andra uttrycksmöjligheter och kan även ges nya roller när de spelar tillsammans….

Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 24

Utmaningsbaserat lärande främjar datalogiskt tänkande Ett viktigt övergripande mål med skolans läroplaner är att göra det möjligt för eleverna att utveckla en adekvat digital kompetens. Hit kan bland annat programmering och datalogiskt tänkande räknas. Det är två områden som står…

Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 23

Nationell satsning på digitala lärresursers kvalitet efterlyses Den digitala omställningen under pandemin har lett till att digitala lärresurser börjar bli en integrerad del av vardagen i skolan. Den här utvecklingen kommer att fortsätta även efter pandemin, skriver företrädare för Swedish…

Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 22

Elevhälsa Online och förebyggande arbete kan stärka elevers psykiska välmående I tisdags tog Skola Hemma upp den nystartade satsningen Elevhälsa Online i Härjedalens kommun. Det här betyder att grundskole- och gymnasieeleverna kan kontakta skolsköterska och kurator över nätet dygnet runt…

Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 21

Undervisa hela klassen utomhus med ett trådlöst guidesystem Att undervisa i helklass utomhus kan vara ett bra komplement till distansundervisning under pandemin. Det kan även komplettera den vanliga klassrumsundervisningen när pandemin är över. Idag publicerade Skola Hemma en artikel där…

Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 20

Student och utspring på ett smittsäkert sätt Pandemin och risken för smittspridning sätter precis som förra året ramarna för studentfirandet. Men det är fullt möjligt att arrangera ett minnesvärt firande som hindrar smittspridning och är väl i linje med Folkhälsomyndighetens…

Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 19

Läsförmåga i en digital värld Förra veckan släppte OECD en rapport om ungas digitala läsförmåga och de krav som ställs på goda lässtrategier och kritisk förståelse i dagens digitala medielandskap. Analysen är baserad på resultaten i PISA 2018.  I en…

Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 18

Öka närvaron i klassrummet med 360-graders video 360-graders strömmande video gör det möjligt för frånvarande elever att kliva in virtuellt i klassrummet och vara med i undervisningen som om de vore på plats. I onsdags tog Spaningen upp ett test…

Läs mer
1 2 3 4 6 7 8 9 10