Samverkan för att skapa evidens om edtech

Coronapandemin har gett extra skjuts åt skolans digitalisering och digitala lärresurser blir allt viktigare i lärares och elevers vardag. Därför är det förstås centralt att de produkter och tjänster som används verkligen bidrar till att utveckla undervisning och lärande. Ett …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 42

Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning på fjärr och distans I måndags summerade Skola Hemma Ifous webbinarium om resultat och erfarenheter från det pågående FoU-programmet Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr-och distansundervisning.   Coronapandemin ger en gyllene möjlighet att få en bättre bild …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 41

Frigga – en nätbaserad ingång till läxhjälp och andra viktiga samtal I onsdags publicerade Spaningen en längre artikel om Falkenbergs kommuns satsning på Frigga, en gemensam, nätbaserad tjänst för läxhjälp och studiestöd i grundskolan. Fredrik Bergström, som är utvecklare inom it …
Läs mer

Mik och det demokratiska samtalet

Det förändrade medielandskapet och de nya medievanor som växer fram, ökar risken för att desinformation, propaganda och näthat påverkar samhällsdiskussionerna negativt. I förlängningen kan det här leda till att det öppna, demokratiska samhället undermineras. För två år sedan tillsatte regeringen …
Läs mer

Ur nyhetsflödet, vecka 40

Perspektiv på framtidens skola Digitaliseringen förändrar samhället, vardagen och arbetslivet och ställer samtidigt krav på nya kunskaper och förmågor. Vad innebär detta för synen på skola och utbildning? Vilka politiska beslut behöver fattas? I onsdags sammanfattade Spaningen ett seminarium på Bokmässan …
Läs mer

Perspektiv på framtidens skola

Digitaliseringen förändrar samhället, vardagen och arbetslivet och ställer samtidigt krav på nya kunskaper och förmågor. Vad innebär detta för synen på skola och utbildning? Vilka politiska beslut behöver fattas? Utbildningsanalytikern Jan Hylén och rektorn Edward Jensinger delar med sig av …
Läs mer

Ur nyhetsflödet, vecka 39

Några lärdomar från vårens distansundervisning I slutet av mars berättade två lärare på Hertingsskolan, en F-5-skola i Falkenbergs kommun, på Skola Hemma om sina förberedelser inför en eventuell övergång till distansundervisning. Två månader senare delade två gymnasielärare, på Rudbeck i Sollentuna …
Läs mer

Coronapandemin och skolans digitalisering

Vilka konsekvenser kan coronapandemin och årets erfarenheter komma att få på längre sikt när det gäller skolans fortsatta digitala utveckling? Representanter för tre skolhuvudmän – Falköpings, Lidingö och Skellefteå kommun – delar med sig av sina upplevelser och tankar. Rena älgakliv …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 38

Tillbaka till framtiden Hur kommer framtidens skola att se ut? Vilka stora trender bidrar till att forma utvecklingen och hur kommer den att se ut under kommande åren? Vilka viktiga frågor behöver hanteras idag, så att det blir möjligt att möta …
Läs mer

Ur nyhetsflödet vecka 37

Scenarioplanering på NTI Gymnasiet och i Halmstads kommun Idag publicerade Skola Hemma en artikel som ger två exempel på hur skolhuvudmän använder RISE scenariomatris i sin löpande verksamhetsplanering. I artikeln medverkar Ellen Lindqvist och Sarah Stridfeldt, skolchefer på NTI Gymnasiet, samt …
Läs mer
“Introduction to Physical Computing with Micro:bit” by kjarrett is licensed under CC BY 2.0

Workshoppar i programmering för lärare

Under höstterminen deltar RISE i Skolverkets satsning på en serie med fyra workshoppar om programmering, som arrangeras runt om i landet. Workshopparna fungerar som stöd till Skolverkets webbkurs Att programmera, och vänder sig till skolhuvudmän och skolor. Skolverket samarbetar med …
Läs mer
1 2 3 4 6 7 8 9 10