Den 16 maj kl. 10:00 startar sändningen från konferensen Arena – Livslångt lärande där du kommer få ta del av det arbete samverkansprogrammet för kompetensförsörjning och livslångt lärande gjort under åren.

Under dagen kommer vi tillsammans samtala och bidra till att se hur man kan förverkliga den framtagna agendans förslag på vad som behöver förbättras för att nå visionen om att Sverige ska vara en framstående kunskapsnation. Dessa samtal kommer genomföras via verktyget Zoom och vidare instruktioner kommer ges under dagen.

Program

Samverkansprogrammet

Läs mer om samverkansprogrammet Kompetensförsörjning och livslångt lärande.