Stefan Pålsson

Stefan Pålsson

315 Artiklar

Bättre matematikundervisning med hjälp av multimodala medier

Många områden inom matematik upplevs ofta av eleverna som abstrakta och svåra att få grepp

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Makerkultur som ett skapande innehåll i skolan

Hur ska vi se på värdet av programmering och makerkultur i skolans undervisning? Har de

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Samhället som ett rum för lärande

Den som flyttar till Sverige lär sig svenska bäst i vardagen tillsammans med dem som

Stefan Pålsson Stefan Pålsson