Stefan Pålsson

Stefan Pålsson

315 Artiklar

Masterclass i digitalt skapande för lärare

En masterclass för lärare och andra som redan är väl införstådda med makerkultur och digitalt

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Tretton röster om skolans digitalisering

19 oktober fattade regeringen beslut om en nationell strategi för skolans digitalisering som ska främja

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Hur kan skolan möta och hantera lärarbristen?

Bristen på legitimerade lärare är ett växande problem på många håll i landet. Detta är

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Digitala infödingar och multitasking – verklighet eller myt?

Det hävdas ibland i skoldebatten att barn och ungdomar är digitala infödingar. De har alltså

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Micro:bit och makerkultur på väg in i skolan

Micro:bit, som började som BBCs största digitala lärandesatsning på trettio år, är igång för fullt

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

EU:s allmänna dataskyddsförordning och skolan

25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft i unionens medlemsländer. Den kommer att

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Den fysiska lärmiljöns betydelse för skolans digitalisering

Tillgången till infrastruktur och teknik är sedan länge självklara punkter när skolans digitalisering diskuteras. Nu

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Strategiskt ledarskap för skolans digitalisering

I Sverige och i många andra delar av världen genomförs just nu digitaliseringen av skolan.

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Mobilen i skolan och i klassrummet

Kan mobilen bli en integrerad del av det pågående arbetet med skolans digitalisering? Eller borde

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Children Make – barns skapande och barns rättigheter

2014 var det 25 år sedan barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling. Det blev startpunkten för

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Lärstrategier och lärande: en syntes av Hattie och Donoghue

När samhället utvecklas och förändras av digitaliseringen ställs nya krav på skolans undervisning. Eleverna behöver

Stefan Pålsson Stefan Pålsson

Digital kompetens, programmering och datalogiskt tänkande

Finland har en ny läroplan för grundskolan som betonar mångsidig kompetens och strävar efter att

Stefan Pålsson Stefan Pålsson