Katarina Pietrzak

Katarina Pietrzak

Katarina Pietrzak är forskare och senior projektledare samt strateg inom området Livslångt lärande, där hon leder och samverkar inom projekt kring lärande-design, lärförmåga, forskning och infrastruktur för lärande. Katarina forskar också på och hanterar dagligen frågor kring lärande organisation. Med en bakgrund som programledare, facilitator, kompetensutvecklare och learning designer inom en mängd olika branscher, leder hon även podcasten Livslångt från RISE med gäster från den nationella och internationella arenan kring frågor om lärande och kompetensförsörjning.
Följ:
2 Artiklar

Studiecirklar: En nyckel till framgångsrik kompetensutveckling

Studiecirklar har länge varit en del av den svenska folkbildningstraditionen. Nu visar en ny studie…

Lärande och samverkan skapar resilient energisektor

Motståndskraft och resiliens blir allt viktigare i energisektorn. Omvärlden med sin osäkra utveckling där kris…