Den fysiska lärmiljöns betydelse för skolans digitalisering

Tillgången till infrastruktur och teknik är sedan länge självklara punkter när skolans digitalisering diskuteras. Nu börjar även betydelsen av kompetensutveckling och strategiskt ledarskap lyftas fram. Men vi glömmer ofta en annan central faktor: Hur skolans lärmiljö utformas och fungerar. Rummets möjligheter och begränsningar Forskningen kring hur den fysiska lärmiljön påverkar den pedagogiska användningen av it…

Fortsätt läsa