Forskarintervjuer från Learning Forum 2018: Robert Ramberg

Robert Ramberg är professor på Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet. Han har disputerat i kognitiv psykologi, och i sin forskning arbetar han med hur digitala och andra stöd kan stärka lärande och samarbete. Ofta handlar det om att arbeta i team i deltagande designprocesser tillsammans med lärare för att identifiera problem som behöver lösas.

Just nu arbetar Robert Ramberg med forsknings- och utvecklingsprojektet IoT-hubb Skola, som syftar till att skapa långsiktiga möjligheter för användningen av IoT i skolan. Genom att koppla upp fysiska utrymmen och vardagsföremål till Internet, blir det bland annat möjligt att mäta och att följa elevers lärande. Robert Ramberg betonar att det rör sig om komplexa processer som är långt ifrån enkla att samla in och hantera. Även om insamlingen lyckas, återstår frågan om hur det här ska visualiseras för eleven och för läraren. Vad behöver göras för att insamlad data ska bli begriplig och användbar?

Den forskning som Robert Ramberg och hans kollegor arbetar med kan komma till nytta på flera sätt i skolan. Dels är det möjligt att dra nytta av kunskapen om hur it och digitala medier kan användas i undervisningen för att stärka elevernas lärande. Lärarna kan också fortsätta använda de designverktyg som tagits i bruk i designprocesserna i sitt fortsatta utvecklingsarbete. De kan lära sig att dra nytta av dem i andra situationer och för att hantera andra problem.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *