Forskarintervjuer från Learning Forum 2018: Johan Lundin

Johan Lundin är professor i informatik med inriktning mot lärande på Institutionen för tillämpad informationsteknologi vid Göteborgs universitet. Han studerar i sin forskning hur teknik ändrar förutsättningarna för lärande och kunskapsutveckling inom en rad olika områden: i sjukvården, inom högre utbildning, i arbetslivet och i grundskolan.

Johan Lundin leder på sin institution en tvärvetenskaplig forskargrupp som arbetar med lärande, kommunikation och it. Majoriteten av de som ingår i gruppen undersöker skolans digitalisering ur olika perspektiv. Han är också ordförande för den nationella forskarskolan GRADE, som är inriktad mot förskolans, skolans och fritidshemmets digitalisering.

Enligt Johan Lundin har skolforskningen länge varit inriktad mot innovation, men nu behöver inriktningen förändras. Det finns ett stort och tydligt behov av beskrivande, kritiska studier av hur användningen av it och digitala medier faktiskt ser ut och vad det innebär. Skälet till det, menar han, är att skolan i hög grad digitaliseras av eleverna själva. Därför krävs en djupgående analys och förståelse av hur deras teknikanvändning ser ut och vilken digital teknik de tar med sig till skolan.

Johan Lundin menar att skolan borde intressera sig mer för klassrummet som sammanhang och skolan som verksamhet istället för att främst fokusera individ och teknik och individens lärande. Då skulle man kunna dra stor nytta av den forskning som han och hans kollegor i forskargruppen bedriver kring skolans digitalisering.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *